Havyard øker sin eierandel i NES

Publisert: 26.01.2015 kl. 10.21 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Tor Leif Mongstad og Jan Berg
Tor Leif Mongstad og Jan Berg


Havyard Group ASA eide før oppkjøpet 37,9 % av Norwegian Electric Systems AS og har gjennom kjøp av aksjer fra selskap tilhørende Jan Berg og Frithjof Hustig overtatt majoriteten i selskapet. Berg og Hustig sine selskap vil etter kjøpet ha henholdsvis 32,28 og 6 % eierandeler i Norwegian Electric Systems AS. Resterende aksjer i selskapet er eid av andre nøkkelpersoner i selskapet. Etter eget ønske vil Jan Berg gå over i en annen rolle i selskapet og Tor Leif Mongstad vil gå inn som ny administrerende direktør.

Geir Johan Bakke, konsernsjef i Havyard Group ASA, sier det nå var naturlig å gå enda mer aktivt inn i Norwegian Electric Systems for å utvikle selskapet videre.

– Norwegian Electric Systems er en viktig premissleverandør når vi utvikler nye, avanserte skipsdesign med dieselelektriske eller hybride fremdriftssystemer. Samarbeid med leverandøren av slike produkt er avgjørende for å utvikle de beste skipene og for å kunne levere avtalt kvalitet til rett tid og med rett kost til våre krevende kunder. Hovedmotivasjonen vår med å kjøpe oss opp i Norwegian Electric Systems er at vi ønsker å bidra til å utvikle enda bedre produkt til våre kunder, enten de kjøper et system fra Norwegian Electric Systems eller et skipsdesign eller nybygg fra Havyard. Dette vil gi merverdi for Havyard, Norwegian Electric Systems og våre kunder i form av enda bedre og mer konkurransekraftige produkt, konkluderer konsernsjef Geir Johan Bakke.

Tor Leif Mongstad overtar for Jan Berg som administrerende direktør i Norwegian Electric. Jan Berg går etter eget ønske over i en rolle som leder for forretningsutvikling i selskapet.

Norwegian Electric Systems vil fortsette som selvstendig selskap med ansvar for egen produktutvikling, salg og produksjon. Det blir imidlertid sterkere fokus på å hente ut synergier med Havyard, for eksempel på innkjøp og produksjon.

– Spesielt sammen med Havyard Power & Systems, som også har produkt og kompetanse innen elektronikk og elektro vil det være synergier å hente. Et eksempel kan være på tavleproduksjon. Et annet er kompetansen Havyard Power & Systems innehar på elektrodesign og engineering på skip, noe som vil gi verdifull input til produktutviklingen i Norwegian Electric Systems, sier den nye direktøren i Norwegian Electric Systems, Tor Leif Mongstad

– I tillegg til det potensiale som ligger i de etablerte dieselelektriske systemene, ser vi et stort marked og store miljøgevinster i det nyutviklede batterihybridsystemet til Norwegian Electric Systems, QUEST. Det vil gi store drivstoffbesparelser, og dermed også redusere utslipp til luft vesentlig, fortsetter Mongstad.

– Jeg har fram til nå vært kunde hos Norwegian Electric Systems og har nytt godt av de gode produktene de har levert til Havyards nybygg. Nå gleder jeg meg til å ta fatt i jobben og bidra til å fortsette den positive utviklingen sammen med den kompetente organisasjonen til Norwegian Electric Systems, sier den nye administrerende direktøren, Tor Leif Mongstad entusiastisk.

Når Mongstad nå tar over som administrerende direktør i Norwegian Electric Systems skal Jan Berg konsentrere seg om å utvikle utvalgte marked, ha salgsansvar for noen av de eksisterende store kundene og bidra i den generelle forretningsutviklingen av selskapet. Han har stor tro på den nye sjefen og at de skal samarbeide godt videre.

– Jeg har kjent Tor Leif siden tidlig på nittitallet og vi har samarbeidet på flere plan i mange år. De senere årene har Tor Leif også sittet i styret for Norwegian Electric Systems. Vi kjenner hverandre godt og utfyller hverandre, så jeg tror vi blir et bra team som kan ta selskapet nye steg videre. Det blir nok en liten utfordring at det ikke er jeg som bestemmer lenger, men jeg er sikker på at vi skal få det til, smiler Jan Berg.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler