Havyard skal bygge om Havila Phoenix

Publisert: 16.09.2013 kl. 08.39 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Kjell Rabben og Njål Sævik
Kjell Rabben og Njål Sævik


Havila Shipping har inngått kontrakt med Deep Ocean på å leie ut subsea skipet «Havila Phoenix» for å utføre kabellegging og trenching (tildekking av kabel) oppdrag. Kontrakten er på 7 år med 4 ettårs opsjoner og innebærer at skipet må gjennomgå en større ombygging. Havyard Ship Technology i Leirvik skal utføre denne ombyggingen. Ombyggingen er planlagt ferdig i mars 2014.

«Havila Phoenix» er en Havyard 858 design levert fra Havyard sitt verft i Leirvik som konstruksjonsskip i 2009. Skipet har siden den gang hatt forskjellige oppdragsgivere og utført en rekke forskjellige typer oppdrag i forbindelse med oljeinstallasjoner på havbunnen. Kontrakten med Deep Ocean innebærer at «Havila Phoenix» skal utføre kabellegging og trenching, blant annet til offshore vindmølleinstallasjoner. For at skipet skal bli i stand til dette må det forlenges med 17,4 meter for å få plass til nytt utstyr. Bare forlengelsen representerer nesten 700 tonn med nytt stål.

Det skal installeres mye nytt utstyr både på og under dekk. Hekken på skipet blir forsterket og det blir installert en 250 tonns A-ramme som sammen med ombygging av den eksisterende offshorekranen skal brukes til å sette ut den største trencheren. Den er for øvrig er verdens største selvgående trencher. Det skal også monteres utstyr for utsetting av en mindre trencher over siden på skipet. En stor del av ombyggingen blir å installere utstyret for kabellegging. Det består blant annet av en horisontal kabeltrommel som har kapasitet til å lagre inntil 2000 tonn kabel. Havila Shipping har ansvaret for den maritime operasjonen av skipet, mens Deep Ocean styrer med kabelleggingen. Totalt vil det være rundt 100 mann om bord til enhver tid.

.

– Dette er en flott kontrakt for oss og vi ser fram til at skipet skal komme i jobb for Deep Ocean sier Kjell Rabben, operasjonsdirektør i Havila Shipping. – «Havila Phoenix» er det største subsea fartøyet i flåten vår og har tjent selskapet og oppdragsgiverne godt siden det ble levert. Det er en styrke ved designen av dette skipet at vi nå kan få denne type jobber ved å forlenge og oppgradere skipet. Når man bygger et slikt fartøy er det vanskelig å forutse hvilke krav framtidige jobber setter til skipet som arbeidsplattform og da er det bra at denne fleksibiliteten var innebygd.

– Det er også gledelig at Havyard var konkurransedyktige på ombyggingsjobben. Vi har veldig gode erfaringer med å bygge skip hos Havyard og når de kjenner så godt til skipet så er vi sikre på at kvaliteten på ombyggingen blir den beste vi kunne ha fått. Det er essensielt for at vi skal levere den kvaliteten på tjenestene til våre kunder som både de og vi forventer avslutter Rabben.

Ordresituasjonen ved Havyard Ship Technologies sitt verft i Leirvik er god. Verftet har 9 båter i ordre og det hittil siste skal leveres i midten av 2015. Byggeprogrammet bestående av subsea fartøy, brønnbåt, forsyningsskip, vindmølleskip og fiskefartøy til kunder i Norge, Island, Nigeria og Danmark.

– Vi er glade for å ha en god horisont på oppdragsmengden vår sier Trygve Solaas, verftsdirektør ved Havyard Ship Technology i Leirvik. – Det har sine utfordringer å bygge så mange forskjellige skipstyper til forskjellige kunder, men samtidig er det dette vi er gode på. Det er mange lavkostland som kan bygge båter billigere i store serier, men vi mener vi er blant de beste i verden til å bygge skreddersydde løsninger til kravstore rederier som verdsetter leveringspresisjon og kvalitet.

– Selv om vi har god ordrehorisont kan det være perioder hvor vi har ekstra kapasitet vi kan utnytte ved verftet fortsetter verftsdirektør Solaas. - Derfor er det positivt at vi kan ta jobber som denne ombyggingen av «Havila Phoenix». Vi har tidligere hatt lignende jobber med skreddersydde ombygginger til spesialoppdrag blant andre for Subsea 7 og EMAS. Vi vant ombyggingen av Havila Phoenix i konkurranse med norske og utenlandske verft og det viser at vi er konkurransedyktige også på større ombygginger. Vi håper redere som har slike oppdrag vil spørre oss og dersom vi har kapasitet er vi sikre på at vi skal kunne gi et godt tilbud avslutter verftsdirektøren med et smil.

Nøkkeldata «Havila Phoenix» etter ombygging:

• Lengde: 127,40 meter

• Bredde: 23 meter

• Dekksareal: 1450 m2

• Innredningskapasitet: 140 personer

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler