Havyard utvikler hydrogen nullutslippsfartøy

Publisert: 21.01.2021 kl. 11.18 | Oppdatert: 22.01.2021 kl. 11.26
Kristian Osnes, (t.v.) daglig leder i Havyard Hydrogen og Lars Conradi Andersen, Vice President Sales i Havyard Design & Solutions. Foto: Havyard.
Kristian Osnes, (t.v.) daglig leder i Havyard Hydrogen og Lars Conradi Andersen, Vice President Sales i Havyard Design & Solutions. Foto: Havyard.
En europeisk aktør tar i bruk Havyards hydrogen- og teknologikompetanse for å utvikle nytt skipskonsept med nullutslipp.

Europa legger store ressurser i å nå klimamålene, og maritim næring er en del av løsningen. Det jaktes på grønne løsninger og nullutslippsfartøy innen en rekke segment. 

En europeisk aktør har gitt Havyard i oppdrag å utvikle et nytt skipskonsept for godstransport. Kravet er at det skal være utslippsfritt. Havyard ble først introdusert til denne partneren av Invest i Norge, som har jobbet med dette selskapet de siste to årene for å støtte deres inngang til norsk maritim industri. 


NYTT KONSEPT – NULL UTSLIPP
Lars Conradi Andersen, Vice President Sales, sier Havyard gjennom dette forprosjektet skal kombinere Havyards kompetanse på hydrogen energisystemer og skipsdesign til å utvikle et helt nytt konsept for transport av gods mellom europeiske havner. 

– Rammen vi skal jobbe innenfor er å utvikle et skip som har hydrogenbasert drivstoff som primær energikilde, samtidig som kunden får et effektivt og sikkert skip. Målet er at et så stort skip kan gå over lengre distanser med nullutslipp. 

Den nye samarbeidspartneren har lagt merke til Havyard sin hydrogenkunnskap og arbeid med nullutslippsfartøy i tillegg til Havyard Design sitt avanserte simuleringsverktøy for å utvikle energieffektive løsninger.

Hydrogenbaserte drivstoff må lagres på en annen måte enn tradisjonelle drivstoff, da det er både mer plasskrevende og må ha andre sikkerhetssystemer. 

– Og det er da vi i Havyard kan tilby en unik krysskompetanse gjennom forsknings- og utviklingsarbeidet vi har hatt både innen hydrogen og simuleringsdrevet skipsdesign for å skape fartøy med lavt miljøavtrykk, sier Andersen.

HAVYARD HYDROGEN
Som en spin off av det mangeårige FoU-arbeidet med   hydrogendrift av større fartøy, blant annet gjennom Pilot E-prosjektet FreeCO2ast, har Havyard nå etablert selskapet Havyard Hydrogen AS. 

Daglig leder i Havyard Hydrogen, Kristian Osnes, sier de gleder seg over oppdraget de har fått fra den europeiske aktøren og at satsingen Havyard har gjort innen det grønne skiftet er lagt merke til i det europeiske markedet.

– Det viser at vi har kompetansen og løsninger for fremtidens skipsfart.
 
Osnes sier de nå ser en utvikling der markedet etterspør konkrete løsninger for nullutslipp, og gleder seg til å ta fatt på å løse utfordringene med å sette sammen rett teknologi og rett skipsdesign for denne kunden.

– Det er nettopp denne typen prosjekter vi trenger for å kunne integrere nullutslippsløsninger inn i nye skipssegment.

HAVYARDS DIGITALE TVILLING
Den europeiske aktøren har etterspurt Havyards studier av fartøysoperasjoner og muligheten de har gjennom Havyard Ocean LAB-en til å lage en digital tvilling av skipet og sette det «i drift» på et virtuelt hav. Dette gir mulighet til å eksperimentere med hundrevis av alternativ, for å avklare grunnleggende størrelser og ytre rammer for skipet. 

Deretter kan kunden plukke de beste alternativene og gå videre med kvalitetssikring og dokumentasjon av variablene for skipene som er med i siste runde. Til slutt lages det en digital kopi av både skip og ruten der skipet skal gå med all informasjon om vær og vind, strøm og bølgeforhold. Slik har skipet vært satt i digital drift før det er bygget, og man kan gjøre alle justeringer, for å få maksimal effektivitet både når det gjelder miljø og økonomi. 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler