Her er årets Heyerdahl-finalister

Publisert: 17.03.2023 kl. 08.46
Corvus Energy, Grieg Edge og Wallenius Wilhelmsen er de tre finalistene til Heyerdahlprisen 2023.
Corvus Energy, Grieg Edge og Wallenius Wilhelmsen er de tre finalistene til Heyerdahlprisen 2023.
Corvus Energy, Grieg Edge og Wallenius Wilhelmsen er de tre finalistene til Heyerdahlprisen 2023. Prisen deles ut av Thor Heyerdahl jr. på Rederiforbundets årskonferanse 21. mars 2023.

– Grønn omstilling er kanskje den største utfordringen skipsfarten har stått overfor. Det er utrolig inspirerende å se alle de gode prosjektene og den store innovasjonskraften som vises i bunken av kandidater vi har gått gjennom i denne prosessen. Samtidig er det klart at for at vi skal lykkes med det grønne skiftet i skipsfarten er vi er avhengige av energiprodusenter, utstyrsleverandører og rederier som tør å ta modige valg. Det synes vi reflekteres godt i de tre kandidatene som nå er i finalen, sier Paul-Christian Rieber, tidligere president i Rederiforbundet, og leder av årets ekspertkomité.

27 FORSLAG 
Prisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner som kom inn innen 1. januar 2023. I alt kom det inn 27 forslag til årets pris. Selv om alle finalistene til årets pris har norsk tilhørighet, understreker ekspertkomiteen at alle kandidatene har og er avhengige av stor grad av internasjonalt samarbeid for å lykkes.

– Thor Heyerdahl definerte seg som kosmopolitt, og så verdien av internasjonalt samarbeid i sine prosjekter. Samarbeid på tvers av sektorer, landegrenser og segmenter er også helt avgjørende for å lykkes med utslippskutt i skipsfarten, sier Rieber.

Heyerdahlprisen ble etablert av Thor Heyerdahl og Norges Rederiforbund i 1999 og deles ut til kandidater fra den maritime næringen som bidrar til et bedre globalt miljø. Thor Heyerdahl jr. representerer Heyerdahl-familien i ekspertkomiteen og vil også dele ut prisen til vinneren 21. mars.

Ekspertkomiteen 2023
 • Paul Christian Rieber, tidligere president i Norges Rederiforbund og administrerende direktør i GC Rieber
 • Thor Heyerdahl Jr. 
 • Bo Cerup-Simonsen, CEO, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
 • Guy Platten, generalsekretær for det internasjonale rederiforbundet International Chamber of Shipping (ICS)
 • Kristin Halvorsen, administrerende direktør Cicero
 • Tuva Flagstad-Andersen, regiondirektør DNV
 • Sigurd Enge, fagsjef klima Bellona
 • Sveinung Oftedal, fagdirektør Klima- og miljødepartementet

DE TRE KANDIDATENE 
 • Grieg Edge
MS Green Ammonia er en prosjektert grønn ammoniakktanker som også skal gå på grønn ammoniakk. Det 120 m lange tankskipet vil ha en lastekapasitet på 7500 kubikkmeter ammoniakk og vil kunne laste opp til 1000 kubikkmeter i timen. Prosjektet utvikles i samarbeid med Wartsila og LMG Marin, og er et resultat av et nordisk samarbeid initiert av Zeeds (Zero Emission Energy Distribution at Sea)
 
 • Wallenius Wilhelmsen
Orcelle Wind skal bli et vinddrevet bil- og lastebilskip som vil kunne oppnå opptil 90 prosent reduserte utslipp sammenlignet med dagens mest effektive fartøyer. Skipet vil bli 220 meter langt og ha lastekapasitet for mer enn 7000 biler. Prosjektet bygger videre på Oceanbird-konseptet utviklet av Wallenius Marine. Teknologien vil bli testet ut på et eksisterende skip i 2024.  
 • Corvus Energy
Corvus Energy er en ledende leverandør av maritime batterisystemer. Corvus har vært pioner på nesten alle fartøystyper og lagt grunnlaget for mye av den batteriutviklingen vi ser i dag. Corvus har erfaring fra mer enn 750 prosjekter og mange millioner driftstimer som de nå også bruker for å utvikle maritime hydrogenbrenselceller i samarbeid med Toyota Corporation
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler