Hever sikringsnivå til høyeste nivå i område Rødehavet

Publisert: 20.12.2023 kl. 09.38
M/V Swan Atlantic, som tidligere gikk under navnet Summer Ploeg ble angrepet i Rødehavet.. Foto: Alf van Beem / Wikimedia Commons
M/V Swan Atlantic, som tidligere gikk under navnet Summer Ploeg ble angrepet i Rødehavet.. Foto: Alf van Beem / Wikimedia Commons
Sjøfartsdirektoratet har i dag besluttet å heve sikringsnivået for sørlige delen av Rødehavet til nivå 3, som er høyeste nivå. Dette innebærer operasjonelle restriksjoner og at gjennomfart frarådes. 

– Vi har den siste tiden sett flere alvorlige angrep på sivile skip. Selv om militsen som står bak hevder dette kun rammer skip som har koblinger til konflikten i Israel så er det så pass usikkert hvilken informasjon som brukes for å ramme skip, at vi nå ser oss nødt til å heve til høyeste nivå. Selv om dette ikke innebærer et forbud for norske skip å seile gjennom område, så sender vi nå et tydelig signal om at situasjonen er uavklart, samt har forverret seg, og at en bør unngå ferdsel i område, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. 

VIL IKKE VÆRE LOV 
Sikringsnivå 3 betyr at det ikke vil være lov for norskregistrerte skip å anløpe eksempelvis havner i det geografiske området som er omfattet av sikringsnivå 3. Det vil fortsatt være mulig å seile gjennom området dersom rederiet vurderer dette som forsvarlig, men slik situasjonen nå er i dette området så vil Sjøfartsdirektoratet anbefale at slik ferdsel ikke gjennomføres før situasjonen endrer seg. 

– Vi vet at det jobbes med ulike måter å øke sikkerheten på internasjonalt samt fra norske myndigheter. Direktoratet gjør fortløpende vurderinger av sikringsnivå, og vil således også kunne sette ned til et lavere sikringsnivå dersom det skjer endringer som bedrer sikkerheten, sier Hareide. 
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler