Heyerdahl-prisen til Rolls-Royce

Publisert: 31.03.2014 kl. 11.32 | Oppdatert: 16.10.2016 kl. 18.55
Rolls-Royce mottar Heyerdahl-prisen
Rolls-Royce mottar Heyerdahl-prisen


Det var i alt fire kandidater til prisen, men juryen var ikke i tvil om hvem som fortjente den år.  De tre andre kandidatene var Maersk for sitt nye konsept for containertransport, Norled for sin nye battteridrevne ferge og Solstad Offshore for sin store innsats for mer energivennlig drift.

Ekspertkomiteen, under ledelse av Generalsekretær i ICS, Peter Hinchliffe begrunner sitt valg med at Rolls-Royce gjennom sitt Environship Concept har et helhetlig syn på skipsdesign og har lyktes i å kombinere en rekke innovative løsninger som øker energieffektiviteten og bidrar til betydelig utslippsreduksjon. Sammenlignet med vanlige dieselmotorer gir Environship 40 prosent mindre CO2 utslipp og så godt som ingen utslipp av SOx og NOx. Ekspertkomiteen har lagt vekt på at Environship-konseptet kan tilpasses ulike typer skip og derfor vil kunne bidra til å redusere utslippene fra flere segmenter innenfor flåten.  

Administrerende direktør Helge Vatnehol tok i mot prisen på vegne av Rolls-Royce:  – For å få utslippsreduksjoner som monner mener vi at man må kombinere flere typer miljøteknologi. Det er selve grunntanken bak Environship-konseptetet og derfor er det en glede å få denne anerkjennelsen i dag.

Vatnehol benyttet samtidig anledningen til å takke norske rederier: – Vi er så heldige å få være del av en unik maritim klynge som ligger helt i tet når det kommer til å investere i og ta i bruk avansert miljøteknologi. Våre kunder bidrar til å drive frem nye innovative miljøløsninger.

Heyerdahl-prisen ble etablert i 1999 av Norges Rederiforbund og Thor Heyerdahl. For å kvalifisere til prisen må kandidatene kunne vise til innovasjon og miljøarbeid i tråd med Tor Heyerdahls visjoner. Norges Rederiforbund har i dag sekretariat for prisen: – En av vår tids største utfordringer er energieffektivitet og miljø. Med Heyerdahl-prisen ønsker vi å anerkjenne og inspirere de som gjør mer enn de er pålagt av regler og reguleringer. Vi ønsker også å synligjøre innovasjonskraften i næringen, sier administrerende direktør i Rederiforbundet Sturla Henriksen.

På årskonferansen innledet blant andre statsminister Erna Solberg.  Hun hadde disse løftene om regjeringens maritime politikk, ikke minst basert på spesielle virkemidler som skal treffe direkte på den maritime næringen:

  • Beholde dagens rederibeskatning.
  • Jobbe med å utrede fartsområdebegrensningene for NIS og innretningen av nettolønnsordningen.
  • Lovfeste nettolønnsordningen.
  • Styrke maritim utdanning.
  • Satse sterkere på næringsklynger.
På konferansen ble også rederieforbundets nye konjunkturrapport for 2014 lagt frem.

Les mer i neste utgave av Maritimt Magasin.

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Relaterte artikler