Historisk vedtak om utslippsfrie fjorder

Publisert: 03.05.2018 kl. 14.41
Den helelektriske turistbåten Future of the Fjords er klar for Stortingets vedtak om utslippsfrie fjorder. Illustrasjonsfoto: Brødrene Aa
Den helelektriske turistbåten Future of the Fjords er klar for Stortingets vedtak om utslippsfrie fjorder. Illustrasjonsfoto: Brødrene Aa
Torsdag vedtok Stortinget at cruiseskip og -ferjer skal seile utslippsfritt i norske verdensarvfjorder så snart det er teknisk mulig, og senest innen 2026.

Vedtaket vil gi positive ringvirkninger for lokalbefolkning, turist- og reiseliv, miljø- og klima, og for maritim bransje, slås det fast i en pressemelding fra Miljøstiftelsen Zero.

– For første gang i verden kommer det krav om utslippsfri innseiling i fjordene og havnene der. Norge har lenge ledet an i verden med utslippsfrie ferjer drevet fram av gode politiske vedtak om nullutslippskrav. Nå tar vi et nytt steg innenfor det grønne skiftet til sjøs, som gir global gjenklang. Nasjonalt vil dette gi verdifull utvikling av utslippsfrie løsninger på mange turistskip, vi kutter store klimagassutslipp, og vi stanser skadelig lokal luftforurensing, sier leder i miljøstiftelsen Zero, Marius Holm.

God mulighet for maritim næring
Den maritime industrien jubler for vedtaket. Daglig leder i næringsklyngen NCE Maritime CleanTech, Hege Økland, sier vedtaket får stor betydning for bransjen.
– Bruk av den offentlige innkjøpsmakten i ferjeanbudene, der det blir stilt strenge krav til energieffektivitet og utslipp har gjort at Norge har en verdensledende maritim leverandørindustri på lav- og nullutslippsløsninger. Dette vedtaket kan sikre industrien vår sin posisjon innenfor dette området, slik at norsk næringsliv blir styrket, arbeidsplasser skapes og at vi kan bidra til gode løsninger globalt.

Havila Holding AS, den ene av aktørene som skal seile Kystruten mellom Bergen og Kirkenes fra 2021, mener det er fullt mulig å seile utslippsfritt i de norske fjordene innen få år.
– Havila hilser vedtaket velkommen, for ikke å si velkommen etter. Vi skal være klare til å seile utslippsfritt i fjordene allerede fra 2021, sier administrerende direktør Per Sævik i Havila.

Jubel i Geiranger
De norske fjordene er en stor og ettertraktet turistattraksjon, og en av de mest besøkte fjordene er Geirangerfjorden i Møre og Romsdal. I fjor hadde Geiranger over 300 000 cruisepassasjerer i året, og den store trafikken har ført til at høy luftforurensing er blitt et stort problem både for turister og fastboende. Målinger viser at luftforurensningen i bygden i perioder er så høy at det kan være helseskadelig, ifølge Zero.  

– Turistene kommer for å se ren natur, ikke fjorder fylt av eksos. Norge har også et internasjonalt ansvar for å forvalte våre verdensarvområder. Vi har lenge etterlyst konkrete tiltak, og er derfor veldig glade for dette vedtaket om utslippsfrie fjorder, sier direktør i stiftelsen Geirangerfjorden Verdsarv, Katrin Blomvik.

Fornybar fremtid
Vedtaket innebærer i praksis at alle turistskip som går i trafikk langs Norges kyst allerede fra i dag må planlegge for utslippsfri innseiling. Eksisterende skip må tilrettelegges for elektrisk fremdrift med batteripakker og/eller hydrogen. Flere nye skip har, eller planlegger slike løsninger. I tillegg må det tilrettelegges med landstrøm i havnene slik at skipene kan lade når de ligger til kai.

Utslippsfrie turistskip er allerede en realitet, noe den nylig ferdigbygde helelektriske turistbåten Future of The Fjords er et eksempel på. Den er bygd i Hyen av Brødrene Aa for the Fjords, og skal brukes i turistvirksomhet på strekningen Gudvangen-Flåm i Nærøyfjorden, som også er en verdensarvfjord.


 

Kurt W. Vadset

redaksjon[a]maritimt.com

Relaterte artikler