Hordagut med batteripakke og landstraumanlegg

Publisert: 03.01.2019 kl. 15.03
Hordalaks AS får bygd brønnbåten Hordagut hos Fitjar Mekaniske Verft. Skipet får ein klar grønn profil. Illustrasjon: FMV/Heimli
Hordalaks AS får bygd brønnbåten Hordagut hos Fitjar Mekaniske Verft. Skipet får ein klar grønn profil. Illustrasjon: FMV/Heimli
I 2018 kontraherte det nyoppstarta rederiet Hordalaks AS brønnbåten Hordagut hos Fitjar Mekaniske Verksted AS. Det er lagt stor vekt på miljøvenlege løysningar, heiter det i eit presseskriv frå verftet.

Båten har eit lasteromvolum på 4700 m3, og er designa av Heimli og FMV i fellesskap, med designbetegnelsen «HFMV LFC 4700  Hordalaks». Planlagt levering er våren 2020.

I tillegg til at det er lagt stor vekt på utvikling av cargosystemer, for å sikre optimal fiskevelferd gjennom heile spekteret fra smolt til slaktefisk, er det lagt det stor vekt på miljøvenlege løysningar. Rederiet ynskjer å vera eit rederi med fokus på miljø. 

Skipet vil klargjerast for bruk av landstraum, men dersom kaianlegg ikkje kan tilby dette vil Hordagut nytta seg av batteri installert ombord. Med hybrid batterisystem kan skipet faktisk ligge i havn utan bruk av motorar til strøm for å drifte skipet.  Ein kan også nytta batteripakken ved oppdrettsanlegga, noko som vil vera fordelaktig for både mannskap, fiskehelse og miljøet generelt.

Ved å installera ein batteripakke knytta til det dieselelektriske framdriftsanlegget, ynskjer ein å utnytta energi produsert ombord effektivt. Med batteri vil ein kunne unngå oppstart av ein ekstra motor dersom forbruket aukar i kortare periodar, dette ved at overskuddsenergi kan lagres i batteripakken og tilføres ved behov.

Hordagut får også installert eit renseanlegg, som vil kunne sørge for 80 prosent reduksjon av NOx-utslepp. Reiarlaget har fått støtte frå NOx-fondet til batteripakke og renseanlegg. Landstraumanlegget og batteripakken blir levert av Vard Electro, medan renseanlegget leveres av H+H Engineering & Service, kjem det fram av pressemeldinga.
Verftet nemner også at utstyr som MMC First Processleverer, som er i kontakt med vannet fisken oppholder seg i, nytter same hydraulikkolje som i matvareproduksjon på land.

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler