Hundre kan miste jobben ved Havyard-verft

Publisert: 05.11.2020 kl. 12.01 | Oppdatert: 10.11.2020 kl. 19.13
Skipsverftet i Leirvik. Foto: Uavpic
Skipsverftet i Leirvik. Foto: Uavpic
New Havyard Ship Technology legger om driften til reparasjons- og serviceverft og reduserer tallet på ansatte. Det er holdt allmøte for de ansatte ved verftet i Leirvik der de fikk beskjeden om endringene ved verftet.

Konsernsjef i Havyard Group, Gunnar Larsen, sier det har vært en vanskelig avgjørelse fordi de vet hvor viktig verftet er for den enkelte ansatte og for regionen.

– Men strategien om å bli et service- og reparasjonsverft er tvingende nødvendig for å bevare flest mulig arbeidsplasser. 

UTFORDRENDE MARKED
Larsen sier verftsnæringen nå opplever at markedet for nybygg og muligheter for byggefinansiering vil være veldig utfordrende framover. Samtidig ser en at det er sunn lønnsomhet innen service segmentet. 

– New Havyard Ship Technology må derfor omstille til reparasjon, service og vedlikehold. Fasilitetene på anlegget, kompetansen og beliggenhet til verftet gjør at vi har gode forutsetninger for å være en solid leverandør til kunder også i dette markedet, sier han.

Den norske verftsnæringen sliter tungt, og Larsen etterlyser flere tiltak for å legge til rette for skipsbygging i Norge. 

– De varslede tiltakene fra styresmaktene er ikke gode nok til å bevare norske skipsverftsarbeidsplasser. Flere tiltak med raskere virkning når det gjelder omlegging til miljøvennlig skipsfart vil være til hjelp både for Havyard-verftet som er markedsledende på grønn teknologi, men også for norsk maritim industri i sin helhet.

Larsen peker i tillegg på store økonomiske og praktiske konsekvenser av koronapandemien som en ekstra utfordring for verftene, og at det er behov for støtte fra myndighetene til å håndtere dette, for å få næringen gjennom krisen.

SIKRE KONKURRANSEKRAFT
Omleggingen til et verft for reparasjon, vedlikehold og ombygginger betyr at verftet skal gjennom en nedbemanningsprosess der man vil måtte redusere i størrelsesorden 100 ansatte. Dette vil skje i løpet av kommende år.

Daglig leder for New Havyard Ship Technology, Erlend Hatleberg, sier de store grepene som nå må tas er nødvendige for å sikre verftet fortsatt konkurransekraft.

– Vi vet at dette er vanskelig for de som blir rammet, men vi gjør dette for å berge flest mulig arbeidsplasser. Vi er i tett dialog med de tillitsvalgte og vil legge til rette for å gjøre den vanskelige prosessen så god som mulig. Vi er også i dialog med Hyllestad kommune og NAV, for å sikre at de som mister arbeidet blir tatt vare på og får hjelp.

NYBYGG 
Havyard New Ship Technology har seks nybygg som skal ferdigstilles utover i 2020 og 2021. Nedbemanningen skjer i takt med at nybyggene blir ferdige og aktiviteten som tilkommer når verftet får nye serviceoppdrag.

Hatleberg sier også at de ikke har lukket døra for godt for nybygg.

– Vi har kompetansen på nybygg og vi har erfaring med å skalere verftet opp og ned etter etterspørsel. Derfor vil nybygg være en mulighet i fremtiden, men nå skal vi først og fremst konsentrere oss om å utvikle et nytt bein å stå på; reparasjon, vedlikehold og ombygginger. 
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler