Hurtigruten vil ha utslippsfrie skip

Publisert: 02.12.2015 kl. 06.36 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.00
MS Spitsbergen
MS Spitsbergen


Skipsfarten er på full fart inn i et teknologisk skifte. Nå tar Hurtigruten grep for å redusere klimagassutslippene til sjøs.

– Skipsfarten tilhører ikke-kvotepliktig sektor, men det betyr ikke at vi er fratatt ansvar for å redusere våre utslipp. Er det noe klimatoppmøtet i Paris har understreket, så er det at det haster å kutte utslippene. Fremtidsrettede selskap som Hurtigruten tar dette innover seg, sier Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten.

Som et ledd i arbeidet med å kutte utslipp har selskapet inngått et samarbeid med Bellona.

– Dette er mer enn et grønt ordskifte. Dette er grønn akselerasjon mot vårt felles mål om en utslippsfri skipsfart, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Miljøorganisasjonen skal hjelpe Hurtigruten med en mulighetsstudie som viser hvordan dagens flåte kan redusere klimautslipp. Bellona-sjefen er glad for å innlede et nybrottsarbeid med Hurtigruten som innebærer å se på muligheter for  bruk av batteriteknologi og algedrivstoff. Han oppfordrer også norske kommunepolitikere og havnesjefer til å henge med på temposkiftet og kursendringen.

– Dette samarbeidet kommer kyst-Norge til å merke. Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø, Kirkenes og mange andre havner bør bare begynne å planlegge sine landstrømsutbygginger med det samme. Jeg tror på Hurtigrutens sjef Daniel Skjeldam når han sier at dette er noe de vil etterspørre til neste generasjons Hurtigruter, sier Hauge.

I neste uke vil Hurtigruten legge frem sine ambisjoner i forbindelse med klimatoppmøtet i Paris.

– Ny teknologi er dyrt. Skal man klare å redusere utslippene fra skipsfarten på samme måte som man gjør for personbiltransporten må man bruke politiske virkemidler – pisk og gulrot, for å stimulere markedet. Akkurat som med elbilene. Skipsfarten trenger at det utvikles en elbil-politikk, sier Daniel Skjeldam.      

– Elbilpolitikken er et eksempel på hvor effektivt det kan være når politikken og markedskreftene får fungere sammen. Vi trenger et tilsvarende grep for å stimulere skipsfarten, sier Hauge.

– Hurtigruten har full fart inn i framtiden. Vi har levert tidenes beste resultat. Klarer vi å fortsette med dette, vil vi investere i nye skip om noen år. Da vil vi selvfølgelig være opptatt av å kunne ta i bruk best tilgjengelig teknologi. Fremtiden er utslippsfri. Det er bare et spørsmål om tid. Vi skal ligge i forkant av utviklingen. Bare på den måten kan vi sikre at Hurtigruten er like viktig i fremtiden som selskapet har vært i fortiden, sier Daniel Skjeldam.

– Det at en stor aktør som Hurtigruten tar en aktiv rolle og vil være med å sette en ny standard for skipsfarten er ekstremt viktig. Ikke bare viktig i norsk sammenheng, Hurtigruten er flytende utstillingsvinduer i internasjonale farvann. Her kan selskapet utgjøre en stor forskjell, sier Bellonas leder Frederic Hauge.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler