Hydroniq Coolers skal utstyre Donsötanks nye tankskip

Publisert: 25.03.2024 kl. 09.37
Hydroniq Coolers skal levere et skrogintegrert sjøvannskjølingssystem til to LNG-drevne kjemikalietankere som det kinesiske verftet bygger for det svenske rederiet Donsötank. Illustrsjon: Donsötank
Hydroniq Coolers skal levere et skrogintegrert sjøvannskjølingssystem til to LNG-drevne kjemikalietankere som det kinesiske verftet bygger for det svenske rederiet Donsötank. Illustrsjon: Donsötank
Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers har blitt tildelt en kontrakt fra Wuhu Shipyard Co. Ltd. for å levere et skrogintegrert sjøvannskjølingssystem til to LNG-drevne kjemikalietankere som det kinesiske verftet bygger for det svenske rederiet Donsötank. 

Det unike med «Rack» sjøvannskjølere er at de er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom. Marine kjølesystemer anvendes for å redusere temperaturen til motoren og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann.

Hydroniq Coolers skal levere begge de skrogintegrerte «Rack» sjøvannskjølesystemene innen utgangen av andre kvartal i år. Byggingen og utstyret til de to nybyggene – W2381 og W2382 – vil være blåkopier av Donsötank’s nåværende olje- og kjemikalietankere, «Prospero» og «Pacifico».

KOPIER AV TIDLIGERE SYSTEMER 
– Vi skal produsere og levere Rack-systemene våre i løpet av tre måneder, som er raskere enn vi vanligvis gjør. Det er mulig fordi disse systemene er kopier av tidligere systemer som vi har levert til Donsötanks skip, sier Jan Inge Johannesen, salgssjef hos Hydroniq Coolers. 

«Rack»-systemet er utformet for å øke tiden mellom hver rengjøring og redusere tidsbruken når rengjøring er nødvendig. Skipet trenger ikke dokkes for vedlikehold og rengjøring ettersom kjølerne kan trekkes ut fra under maskinrommet selv når man er til sjøs. 
Sjøvannskjølesystemet til Donsötanks nye tankskip vil også ha et dedikert «chilled water» system. Dette systemet gjør at sjøvann kan omgå kjøleenheten og i stedet innføres direkte i «Rack» sjøvannskjøleren når vanntemperaturen er lavere enn 14 grader Celsius. 

KUTTER ENERGIFORBRUKET 
– Løsningen med chilled water system kutter energiforbruket betydelig, samt at det reduserer vedlikeholdsbehovet på systemet. Begge deler bidrar til å redusere Donsötanks driftskostnader for disse to fartøyene, legger Jan Inge Johannesen til. 

Hydroniq Coolers skal produsere Rack sjøvannskjølerne ved selskapets hovedanlegg på Ellingsøy utenfor Ålesund, og deretter sende dem til Wuhu Shipyard. Hydroniq Coolers har ikke oppgitt verdien på kontrakten. 

De to hybride olje- og kjemikalietankskipene på 22.500 dødvekttonn forventes å bli levert fra Wuhu Shipyard i 2025. De vil ha en lastekapasitet på 27 800 kubikkmeter, og en lengde på 167 meter. Skipene skal utstyres med hybrid fremdriftssystem (LNG-LBG/Diesel), landstrømtilkobling og et system for gjenvinning av spillvarme. Fartøyenes lastetanker vil utstyres med et belegg som lar selskapet frakte et bredt spekter av produkter, inkludert bioprodukter, biodrivstoff, animalsk fett og andre varer.
 
Hydroniq Coolers 
  • Er leverandør av kjølevannsløsninger og varmevekslere til skipsbyggingsmarkedet og utvalgte landbaserte anlegg. 
  • Selskapets hovedprodukter er Hydroniq RACK og Hydroniq PLEAT som begge tilbyr svært konkurransedyktige drift- og vedlikeholdsvennlige løsninger for sjøvannskjøling. 
  • Navnet «Hydroniq» henspiller på temperaturregulering ved bruk av væske.  

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler