Hypomar Ocean 1 – første taretåler fra FMV

Publisert: 24.06.2024 kl. 15.00
Foto: Fitjar Mekaniske Verksted/Kari Nøstbakken
Foto: Fitjar Mekaniske Verksted/Kari Nøstbakken

Fitjar Mekaniske Verksted AS overleverte sitt bygg nummer 55 Hypomar Ocean 1 til Hypomar AS 2. mai. Dette innovative fartøyet er det første i Hypomar sin flåte, og den første taretråleren bygd på FMV.

Fartøyet er 26,78 meter langt, 10,40 meter bredt og har egne produksjonssystemer om bord. Båten som er bygd komplett på Fitjar er utstyrt med et hybrid dieselelektrisk energisystem med et batterisystem på rundt 1000 kWh.

MARITIMT BIOTEKSELSKAP
Hypomar AS er datterselskapet til Alginor ASA, et norsk maritimt biotekselskap stiftet i 2014 og med base i Haugesunds-regionen. De utvikler en fullt integrert og bærekraftig verdikjede basert på høsting og bioraffinering av den brune taren Laminaria hyperborea. Alginor planlegger å utvikle, produsere, markedsføre og selge tarebaserte ingredienser til globale markeder for bruk i farmasøytiske og ernæringsmessige produkter.

Ved kontrahering av det nye fartøyet i 2022 sa CEO i Alginor ASA Kjetil Rein og CEO i Hypomar AS Harald Fiskaaen at Alginor utvikler en fullt integrert verdikjede basert på bioraffinering av Laminaria hyperborea, og virksomheten er avhengig av å kontrollere råvareforsyningen. På bakgrunn av dette har selskapet jobbet med å finne en løsning som møter behovene fremover.

– Vi er veldig glade for at vi har signert en avtale for å bygge vårt første, storskala høstefartøy, Hypomar Ocean 1. Båten er et neste generasjons tarefangstfartøy som vil sikre tilstrekkelige råvareforsyninger under vår kommende demonstrasjonsfase, og på lang sikt som en del av vår planlagte flåte, uttalte de.

DESIGNET AV SOLSTRAND
Solstrand Trading AS og Alginors ansatte har designet fartøyet for å passe rederiets behov. Hovedfokus har vært å gjennomføre tiltak som reduserer teknisk risiko og sikrer råvaretilgangen, i tillegg til å gi gode fasiliteter for mannskapet. Det er også lagt betydelig vekt på å designe et robust fartøy som ivaretar personells helse og sikkerhet. Takket være støtte fra ENOVA, er det også inkludert en betydelig batteripakke for å redusere miljøavtrykket så mye som mulig, i tråd med rederiets forpliktelse til ESG.

FORNØYD REDERI
Rederiet bak nybygget, Hypomar, sier at de er godt fornøyde med nybygget som de nå har fått overlevert.

– Fitjar Mekaniske Verksted AS er kjent for sitt håndverk og ekspertise innen skipsbygging. Gjennom prosessen har de vist seg å være vår ideelle partner, og vi er meget fornøyde med arbeidet FMV har utført for oss, i det som bare kan beskrives som et milepælsprosjekt for selskapet vårt.

GODT SAMARBEID
Verftsdirektør Hugo Stand ved FMV er godt fornøyd med samarbeidet og forteller at fartøyet er et nybyggingsprosjekt bygd komplett på FMV. Byggekontrakten ble inngått i juni 2022, og skroget er bygd i en periode preget av utfordringer i materialleveranser. Designet er en prototype fra Solstrand Trading, og en del større endringer har blitt avtalt underveis i byggefasen.

– Det at vi har bygd fartøyet på Fitjar har medført at vi har klart å overvinne utfordringene underveis som blant annet en forlengelse av skroget, montering av prosessanlegg og andre endringer både tids- og kosteffektivt.
Les hele omtalen her.

Les også følgende båtomtaler:

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler