IKEA-selskap inn i havvind

Publisert: 03.08.2023 kl. 08.43
Selskapene Ingka og Kansai går inn i det eksisterende UtsiraVIND-konsortiet med Odfjell Oceanwind og Source Galileo. Foto: Odfjell Oceanwind.
Selskapene Ingka og Kansai går inn i det eksisterende UtsiraVIND-konsortiet med Odfjell Oceanwind og Source Galileo. Foto: Odfjell Oceanwind.
Selskapene Ingka og Kansai går inn i det eksisterende UtsiraVIND-konsortiet med Odfjell Oceanwind og Source Galileo. Deres erfaring, kompetanse og finansielle styrke forsterker konsortiets søknad om flytende havvind på Utsira Nord, heter det i en pressemelding.

1. september er fristen for å søke på Utsira Nord – havvindområdet som regjeringen har åpnet for flytende havvind. Vurderingen av de 12 konsortiene som har meldt interesse, vil bli gjort på grunnlag av kvalitative kriterier for å legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling. Derfor utvides nå UtsiraVIND-konsortiet med Ingka Investments (IKEA) og Kansai Electric Power Company, Inc. Det gjør dem i stand til å levere sterkt på alle kriterier. 

LANG ERFARING
Kansai Electric Power Company, Inc. (Kansai) er Japans ledende energiselskap og er et av selskapene i verden med lengst erfaring på betjening av høyspentnett. Selskapet styrer strømnett i Japan som betjener 13 millioner mennesker, og har de siste årene omsatt for rundt 300 milliarder norske kroner årlig.

Ingka, IKEAs investeringsarm, investerer i grønne prosjekter, og har allerede erfaring fra havvindprosjekter. Både Kansai og Ingka er store globale investorer innen fornybar energi og havvind i Europa. Dette blir riktignok det første fullskala prosjektet innen flytende havvind. Som partnere i UtsiraVIND, skal de utvikle flytende havvindteknologi og muliggjøre overgangen fra fossile til fornybare energikilder. 

– Vi er begeistret over å samarbeide med anerkjente partnere som deler vår lidenskap for fornybar energi, sier Gunnar Birkeland, administrerende direktør i Source Galileo Norge. – Dette samarbeidet gjør at vi kan utnytte våre ulike styrker til å levere UtsiraVIND og få Norge i førersetet av flytende havvindteknologi i verden.

SCORER HØYT PÅ ALLE KRITERIER
De fire partnerne deler alle en visjon om en grønnere fremtid, og sammen har de det som trengs for å realisere flytende havvind globalt. Dette skal de gjøre ved hjelp av norske Odfjell Oceanwinds egenutviklede teknologi. Sammen svarer de på kravene i Utsira Nord-utlysningen om kostnadsnivå, gjennomføringsevne, innovasjon og teknologiutvikling, bærekraft og positive lokale ringvirkninger. 

– Konsortiet er nå ideelt posisjonert til å levere en svært god søknad på Utsira Nord. Den operasjonelle kompetansen og finansielle styrken til Kansai og Ingka vil hjelpe oss med å akselerere oppnåelsen av flytende havvind i Norge, sier Per Lund, administrerende direktør i Odfjell Oceanwind.

HAR TROEN PÅ NORSK TEKNOLOGI 
Som Norge, er Japan på topplisten i verden for markeder som er best egnet til flytende havvind. Teknologien som skal utvikles vil være beregnet for tøffe forhold og store vanndyp, som gjør det spesielt interessant for Japan. 

– Kansai har lenge hatt et øye for norsk teknologi innen flytende havvind, og dette partnerskapet er ideelt for å ta med kunnskap og erfaring tilbake til det japanske markedet. Vi er glade for å ta del i UtsiraVIND og ser frem til å delta aktivt i prosjektet ved å sende våre ingeniører til Norge, sier visepresident i Kansai, Mikio Matsumura.

Ingka er en sentral internasjonal aktør som investerer i grønn energi og produksjon. – Dette partnerskapet er et ytterligere skritt for å utvide investeringsaktivitetene våre for å redusere klimafotavtrykk langt utover detaljhandelsforbruket vårt, og inn i IKEAs verdikjede. Vi ser frem til å jobbe tett med våre Utsira-partnere for å gi et betydelig bidrag til den norske regjeringens mål for fornybar energi, sier Frederik de Jong, leder for fornybar energi i Ingka Investments.
 
Odfjell Oceanwind
 • Odfjell Oceanwind er en norsk flytende havvindspesialist som kombinerer Odfjells 50-årige maritime tradisjon og erfaring fra design, bygging og operasjon av flytende enheter i værharde forhold. 
 • Med seg har de også 20 års erfaring fra utvikling av løsninger til flytende havvind. 
 • Odfjell Oceanwind har kontorer i Bergen, Stavanger, Oslo og Aberdeen.

Source Galileo
 • Source Galileo er en europeisk utvikler av fornybar energi med interesse i langsiktig eierskap av prosjekter innen fornybar energi. 
 • Selskapet har stort fokus på havvindutvikling og utvikler også solenergi-, batteri-, hydrogen- og nettprosjekter. 
 • Source Galileo Norge er basert i Haugesund og har ansvar for flytende havvind. 
 • Source Galileo er også lokalisert i Dublin og London.


Kansai Electric Power Co., Inc.
 • Kansai Electric Power Company, Inc. (Kansai), etablert i 1951, er Japans ledende energiselskap med samlet forvaltningskapital på ca. 55 milliarder euro. 
 • Selskapet er også engasjert internasjonalt, og benytter seg av over 70 år med erfaring og kunnskap i 24 prosjekter på tvers av 12 land.
 •  I 2022 lanserte de "Zero Carbon Roadmap" der Kansai fastsetter målet om å utvikle en 5 GW-skala av ny innenlandsk fornybar energi (9 GW skala av kumulativ kapasitet) innen 2040. 
 • De har i dag over 32.000 ansatte.

Ingka Group
 • Ingka Group den største IKEA-forhandleren og representerer omtrent 90 prosent av IKEAs butikkomsetning gjennom butikkvirksomhet i 31 markeder. 
 • Ingka er en strategisk partner og jobber med å utvikle og innovere IKEA-virksomheten samt bidra til å definere IKEA-strategier. 
 • Ingka Group eier og driver IKEAs salgskanaler under franchiseavtaler med Inter IKEA Systems B.V. Det har tre forretningsområder: IKEA Retail, Ingka Investments og Ingka Centres. 

Utsira Nord
 • Den norske regjeringen har et uttalt mål om at Norge skal bli en ledende nasjon innen havvind. Ambisjonen er at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som vi produserer totalt i Norge i dag. 
 • Satsingen skal bidra med kraft til folk og bedrifter over hele landet.
 • 29. mars 2023 utlyste Olje- og energidepartementet en konkurranse om et prosjektområde for flytende havvind på Utsira Nord, utenfor kysten av Rogaland. Målet er å tildele områder på 30.000 MW havvindproduksjon innen 2040.
 • Departementet deler Utsira Nord-området inn i tre prosjektområder. Installert effekt i hvert prosjektområde skal være minimum 460 MW og maksimum 500 MW, med en mulig utvidelse på 250 MW for hvert område.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler