Island Offshore digitaliserer hele sin flåte

Publisert: 16.09.2021 kl. 12.35
Island Commander.
Island Commander.
Kongsberg Digital har inngått en kontrakt med det norske rederiet Island Offshore, for utrulling av Vessel Insight på hele flåten bestående av 26 fartøy. Dette er en av de største kontraktene Kongsberg Digital har fått knyttet til Vessel Insight siden lansering av løsningen i 2019.

Ved å installere infrastrukturtjenesten Vessel Insight, vil Island Offshore samle inn data fra alle fartøyene sine på en og samme digitale plattform. Det vil gjøre rederiet i stand til å sammenlikne operasjonelle data fra alle fartøyene i flåten og å ta i bruk avanserte beslutningsstøtte-verktøy for å redusere drivstofforbruk og utslipp, samt automatisere rapporteringsprosesser. 

YTTERLIGERE STYRKE 
– Vi er veldig glade for å kunne bidra til å ytterligere styrke Kongsberg Gruppens samarbeid med Island Offshore, og vi ser frem til å jobbe tett med Island Offshore for å levere og videreutvikle løsninger som kan bidra til å gi dem et konkurransefortrinn i markedet, samt bidra til at de oppnår sine mål for sikkerhet, effektivitet og bærekraft, sier Andreas Jagtøyen, Executive Vice President for Digital Ocean i Kongsberg Digital.

Fire fartøy i flåten er allerede koblet opp til Vessel Insight plattformen, og Kongsberg Digital arbeider fortløpende med installasjon på de resterende skipene i flåten. For de første fartøyene har Island Offshore allerede benyttet seg av applikasjonen Vessel Performance fra Kongsberg Maritime og partnerapplikasjonen Yxney Maritimes MARESS som er tilgjengelig i Vessel Insights økosystem. Dette har på kort tid ført til at de fire fartøyene nå har gått fra manuell til automatisert rapportering. 

EFFEKTIVT OG KORREKT UTGANGSPUNKT 
– Ved å samle inn all data på samme plattform får vi et effektivt og korrekt utgangspunkt til å analysere driften vår og sammenlikne alle skipene i flåten. På den måten kan vi dele erfaringer mellom fartøyene og sikre at vi opererer så effektivt og sikkert som mulig. Dette gjør flåten vår enda mer bærekraftig ved å redusere drivstofforbruket og dermed øke attraktiviteten i markedet. Med økende krav til rapportering sparer det oss også for mye arbeid å automatisere rapporteringsprosessene, som i dag gjøres manuelt, sier Trond Hauge, Technical Manager i Island Offshore.

Om Vessel Insight
  • Kongsberg Digitals Vessel Insight tilbyr en datainfrastruktur fra skip til sky (cloud) som samler og aggregerer kvalitetsdata på en kostnadseffektiv og sikker måte.
  • Vessel Insight gir tilgang til flåteoversikt, fartøyspesifikke dashboards, verktøy for dataanalyse, samt kraftige API-er. 
  • Som Vessel Insight-abonnent har kunder tilgang til et stort utvalg av applikasjoner og tjenester på Kognifai Marketplace som kan gi dataene deres forretningsverdi.

Island Offshore
  • Island Offshore Management AS drifter en flåte på 26 fartøy, innen segmentene plattform supply, ankerhåndtering, brønnstimulering, walk-to-work, subsea konstruksjon og lett brønnintervensjon.
  • Flåten opererer i Nordsjøen, Mexicogulfen og Vest-Afrika innen olje- og gassmarkedet, samt fornybare energikilder/offshore vind. 
  • Hovedkontoret til Island Offshore Management AS ligger i Ulsteinvik på Mørekysten. I tillegg har selskapet en mannskapsavdeling i Lisboa, Portugal. 
  • Island Offshore har totalt ca. 1000 ansatte på sjø og i landorganisasjonen.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler