Jakter på lavere energiforbruk til havs

Publisert: 15.11.2023 kl. 11.08
SFI Harvests forskning og innovasjon kan for eksempel hjelpe Aker Biomarine og andre aktører med å redusere båtenes drivstofforbruk ved å utvikle mer treffsikre modeller for hvor fangsten vil være god. Bildet viser ett av selskapets skip¸ Antartica Provider. Foto: Aker Biomarine.
SFI Harvests forskning og innovasjon kan for eksempel hjelpe Aker Biomarine og andre aktører med å redusere båtenes drivstofforbruk ved å utvikle mer treffsikre modeller for hvor fangsten vil være god. Bildet viser ett av selskapets skip¸ Antartica Provider. Foto: Aker Biomarine.
- De som bruker minst energi, de vinner i fremtidas fiskeri og produksjon. Det er veldig enkelt. Det slo Aker Biomarines Ragnhild Dragøy fast da Harvestdagene 2023 ble arrangert i Trondheim i september. 

Aker Biomarine deltar som industripartner i det innovasjonsdrevne forskningssenteret SFI Harvest. Her samarbeider forskere, fiskere, biomarin industri, teknologileverandører og interesseorganisasjoner for å finne ut hvilke muligheter som kan ligge i havets underutnyttede arter. 

I dette arbeidet må en rekke spørsmål besvares. Hva finnes egentlig i dype farvann, i den såkalte mesopelagiske sonen mellom 200 og 1000 meters dyp? Hvor mye kan vi ta ut uten å forrykke økobalansen? Hvilke produkter kan vi lage av disse artene og hvordan skal det skje? Hva trengs av teknologisk innovasjon hvis disse ressursene skal kunne utnyttes på en måte som bærer seg, både økonomisk og økologisk? Ett nøkkelpunkt her er å redusere fartøyenes energiforbruk. 

ENERGIFORBRUKET 
Aker Biomarine har tre fartøy som fisker krill i Antarktis. Krill er et krepsdyr på 2-5 cm, et dyreplankton som benyttes til produksjon av krillmel og krillolje. Mens fangst- og fabrikkskipene, som produserer mel om bord, holder seg i Sørishavet i fiskesesongen, går en fraktebåt i skytteltrafikk mellom skipene og et landanlegg i Montevideo.  

Fabrikkskipene som fisker og produserer krillmel er de mest energikrevende delene av verdikjeden, og det stedet man virkelig kan gjøre store reduksjoner i energibruk og klimaavtrykk. Skipene opererer i et enormt farvann der det kan ta flere dager å flytte seg fra ett fiskefelt til et annet. 

– SFI Harvests forskning og innovasjon kan for eksempel hjelpe Aker Biomarine og andre aktører med å redusere båtenes drivstofforbruk ved å utvikle mer treffsikre modeller for hvor fangsten vil være god. Dette arbeidet er overførbart til eksisterende fiskerinæring, forklarer forskningssenterets leder Ingunn Holmen.
 
«FANGSTFORECAST» TIL SKIPPEREN 
Forskerne jobber for å forstå driverne for variasjon i tid og rom, det vil si hvor artene er til hvilken tid. Hvis de kan avdekke hvorfor og hvordan det varierer, kan de lage en slags «forecast» som skipperne på fangstfartøyene kan bruke i sitt planleggingsarbeid.  Båter som bruker mindre tid på å lete og har færre bomturer, får høstet mer biomasse per brukt liter med drivstoff.
 
Og ifølge Aker Biomarines visedirektør for produktutvikling og bærekraft, Ragnhild Dragøy, er dette altså nøkkelen til å «vinne» i fremtidas fiskeri og produksjon. SFI Harvest og alle senterets partnere jobber sammen for å bruke Norges ledende posisjon innen eksisterende fiske til å utforske nye muligheter.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler