KB Dykk bestiller hos Fitjar Mek.

Publisert: 24.02.2015 kl. 10.35 | Oppdatert: 16.10.2016 kl. 12.22
Illustrasjon: Fitjar Mek. Verksted
Illustrasjon: Fitjar Mek. Verksted


KB Dykk AS, et datterselskap av NTS ASA, har i dag inngått 4-årig avtale med Marine Harvest Norway AS om leie av servicefartøy og levering av dykkertjenester i region nord.

Avtalen har oppstart 15. juli i år, og innebærer at KB Dykk AS har kontrahert et nytt servicefartøy på 14,99 meter fra Fitjar Mekaniske Verksted AS. Investeringen utgjør om lag kr 26 mill.

Avtalen representrer et nytt og viktig steg for selskapet, som har som ambisjon å være et av de ledende serviceselskapene i Norge.

KB Dykk AS operer i dag fem servicefartøy som hovedsakelig betjener oppdrettere i Midt-Norge. Inkludert denne avtalen med Marine Harvest Norway AS, har selskapet to fartøy på 14,99 meter under bygging. Fartøyene vil bli levert i juni og juli 2015.

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Relaterte artikler