Kick-off for stort vindforskningssenter

Publisert: 18.06.2021 kl. 11.53
Illustrasjon fra NorthWind
Illustrasjon fra NorthWind
Forskningssenter for havvind, NorthWind, har gjennomført sin første generalforsamling der planlagte aktiviteter ble lansert. 

NorthWinds forskning er delt inn i fem arbeidspakker. Lederne for hver arbeidspakke presenterte målene for de neste årene. Forskningssenteret tar sikte på å gjøre vindkraft billigere, mer effektivt og mer bærekraftig. Et av hovedområdene er forskning innen havvind. 

SINTEFs senterleder og sjefsforsker, John Olav Tande, sier at den store kostnadsreduksjonen er innen rekkevidde for både bunnfast og flytende vindkraft til havs, men at disse kostnadsreduksjonene ikke kommer automatisk. 

– Veien til suksess i havvind er avhengig av tre faktorer: utvikling, forskning og innovasjon. Alle tre må være til stede. 

NorthWind vil garantere fremgang på forskning- og innovasjonsfrontene. Utviklingsdelen av ligningen fikk en velkomst-boost i forrige uke da Olje- og energidepartementet kunngjorde planer om å muliggjøre storskalautvikling av havvind. 

50 PARTNERE
NorthWind samler over 50 partnere fra forskningsinstitusjoner og industri over hele verden, og ledes av forskningsinstituttet SINTEF, med partnerne NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), NINA (Norsk institutt for naturforskning), NGI (Norsk geoteknisk institutt) og UiO (Universitetet i Oslo).

FoU leder Kristian Steinsvik i HAV Design AS, sier at HAV Design er glade for å være en del av denne storsatsningen. 

– Vi har over tid posisjonert oss som leverandør av design og utstyr rettet mot skip som driv service og vedlikehold av vindturbiner. Det er avgjørende med innsikt og total forståelse for hele verdikjeden og på tvers av fagdisipliner for å utvikle de rette løysingene for framtidens havvindindustri. Å få være med i et stort forskningssenter for vindkraft (FME = Forskningssentre for miljøvennlig energi) og bidra til å utvikle framtidens havvindområde der en har samlet både store industriaktører og anerkjente forskningsinstitutt ser vi på som svært viktig og avgjørende for vår videre posisjonering inn mot fornybar energi til havs.    

NorthWind er medfinansiert av sine partnere og av den norske regjeringen gjennom Forskningsrådets senter for miljøvennlig energiforskningsprogram (FME).

FAKTA
  • HAV Design har hovedkontor i Fosnavåg på Sunnmøre.
  • HAV Design utvikler skipsdesign innen segment som sjømat, energi og transport.
  • HAV Design har designet over 100 skip og skaper gjennom Hav Ocean Lab energieffektive og fremtidsrettede skip.
  • HAV Design er et selskap i HAV Group som tilbyr innovative løsninger for å ta maritim og marin næring gjennom det grønne skiftet.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler