Kistefjell og Fløyfjell sertifisert

Publisert: 11.03.2011 kl. 10.19 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.01
Sollifjell
Sollifjell


Sjøfartsdirektoratet melder at de basert på en grundig og helhetlig saksbehandling og gjennomgang, samt inspeksjon på stedet for å verifisere at forsterkningsarbeidet er utført, har kommet frem til at en kan sertifiserer fartøyene Kistefjell og Fløyfjell som er bygget ved Båtservice Mandal AS.

Kistefjell og Fløyfjell er søsterskip av Sollifjell som havarerte på vei mot 24. mars i fjor på jomfrutur fra byggeverftet Båtservice Mandal til Troms. På Hustadvika utenfor Bud fikk båten omfattende skader. Sollifjell var på vei til Harstad, for innsetting i trafikk for Troms Fylkeskommune på ruten Harstad – Finnsnes – Tromsø. Det var kun mannskap om bord i båten.

– I denne prosessen har direktoratet hatt en kontinuerlig og god dialog med konsulent og verft for å få frem den dokumentasjon som en har hatt behov for å gjennomgå, sier avdelingsdirektør Lars Alvestad i Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet har i problemstillingen slamming (slag mot undersiden av skroget mellom hovedskrogene) brukt DNV for tredjeparts vurdering på sin gjennomgang av verftets beregninger og forslag til forsterkninger i visse områder. Videre har verftet i samarbeid med DNV gått gjennom beregningene for innfesting og påvirkningskrefter i vanntette skott.

Verft og konstruktør har i denne forbindelse kommet med et forslag til endret forskip. I tillegg ba Sjøfartsdirektoratet om mer informasjon og dokumentasjon før direktoratet eventuelt kunne sertifisere de to fartøyene.

– Sikkerheten settes alltid først ved sertifisering av alle typer fartøy. I denne saken har dette arbeidet tatt noe lengre tid enn normalt, men har vært nødvendig i forhold til den dokumentasjon som måtte innhentes og gjennomgås, sier Alvestad.

Det vil for fartøyene bli ilagt normale operasjonsbegrensinger som er normalt for slike fartøy basert på fartsområde, passasjerkomfort, slamming osv. Dette er noe som blir gjort på alle hurtigbåter.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler