Kjempekontrakt til Kværner Verdal

Publisert: 20.01.2015 kl. 08.51 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Illustrasjon av Johan Sverdrup-feltet. Foto: Statoil
Illustrasjon av Johan Sverdrup-feltet. Foto: Statoil


Statoil signerer i dag på vegne av Johan Sverdrup-partnerne en kontrakt med Kværner Verdal på leveranse av stålunderstell til stigerørsplattformen på Johan Sverdrup-feltet. Understellet skal leveres sommeren 2017. Kontraktsverdien er på nær to milliarder kroner.

Avtalen er en effektuering av deler av intensjonsavtalen Statoil som inngikk med Kværner i 2014 på leveranse av to av de fire stålunderstellene som Johan Sverdrup-feltet skal bygges ut med.

– Johan Sverdrup-feltet er et av de største funnene på norsk sokkel og vil være en bærebjelke for norsk industri og verdiskaping i hele feltets levetid.

– Statoil har satt en ambisiøs plan for utbygging og drift, med planlagt oppstart i 2019. Kontrakten med Kværner Verdal er et viktig steg videre for å realisere våre store ambisjoner med Johan Sverdrup, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

– Vi er veldig godt fornøyd med å signere avtalen med Kværner. Gjennom rammeavtalen har vi et tett samarbeid. Kværner har gjennom prosjekteringsperioden som startet i sommer demonstrert at de er konkurransedyktige i et internasjonalt marked, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

– Statoils oppgave er å levere sikker og effektiv ressursutnyttelse, og det er gledelig at Kværner bidrar til dette ved å ha en konkurransedyktig og framtidsrettet leveransemodell, sier hun.

Første fase skal bygges ut med fire installasjoner med stålunderstell som inkluderer en boligplattform, en boreplattform, en stigerørplattform og en prosessplattform.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler