Klar beskjed til den nye regjeringen

Publisert: 05.11.2013 kl. 11.31 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Kjersti Kleven
Kjersti Kleven


Styreleder Kjersti Kleven gikk rett på sak, og ga den nye regjeringen klare utfordringer da hun åpnet årets Verftskonferanse i Ålesund i dag.

Ikke minst hadde hun klar beskjed om at det snart er på tide å bruke de offentlige midlene på en bedre måte, og viste spesielt til prosessene omkring anbudsrundene omkring to nye fartøyer, det isgående fartøyet som skal få navnet «Kronprins Haakon», og et nytt forskningsfartøy som skal erstatte det nåværende «Dr. Fridtjof Nansen».

«Kronprins Haakon» skal eies av Norsk Polarinstitutt og drives av rederiavdelingen ved Havforskningsinstituttet, mens «Dr. Fridtjof Nansen» skal bygges og utrustes for å bistå utviklingsland i a etablere økosystembasert fiskeriforvaltning gjennom EAF Nansen programmet.

HAVNER I UTLANDET Kleven viste til at når det gjelder det første, er navnet kommet frem gjennom en konkurranse, der vinneren skal få være til stede under dåpen.

– Og det ser vel ut til at her blir det snakk om en utenlandstur, sa hun, og hadde mye å si om prosessen omkring disse kontraktene. Alt av dette var ikke pent, med tanke på hvordan hun mente de norske verftene hadde blitt behandlet i den sammenhengen. Ingen norske slapp gjennom prekvalifiseringsprosessen, for eksempel.

– Og for Kleven var årsaken ikke at vi ble vurdert på våre kvalifikasjoner, men fordi vi hadde glemt å skrive anbudsnummeret utenpå konvolutten, sa hun – til stor applaus fra den store forsamlingen.

TAR UTFORDRINGEN Statssekretær Eirik Lae Solberg, ny i den nye politiske ledelsen i Næringsdepartementet, var på konferansen for å presentere regjeringens maritime politikk for første gang, forsikret om at også han var sjokkert over Klevens «skrekkeksempler» på møte med byråkrati. Han lovte der og da at dette vil være noe den nye regjeringen vil gripe fatt i med det samme.

– Slik kan vi ikke ha det, det er viktig at bedriftene kan bruke tiden sin på å skape verdier i stedet for å fylle ut skjemaer, sa han.

Og ba om at dersom andre hadde lignende skrekkeksempler, måtte de komme med de før han dro tilbake til departementet.

– Jeg er sikker på vi skal klare å organisere køen, om det blir nødvendig, sa han.

VIKTIG MØTEPLASS For det er en imponerende forsamling som utgjør også dette årets Verftskonferanse, både i antall og når det gjelder hvem som er representert her. Som vanlig er det et solid tverrsnitt av den maritime næringen som er samlet til det som uten tvil er en av de viktigste møteplassene for næringen.

Også som vanlig spenner årets konferanse over et stort spekter av temaer, men med et klart internasjonalt preg. Ikke minst OECDs arbeid omkring «Ocean Economy» har fått bred plass, og både foredragsholdere fra OECD og fra norske miljøer la frem ulike temaer.

STARTET MED SKUFFELSE Kjersti Kleven, som i tillegg til å være styreleder for konferansen også er i ledelsen for Kleven i Ulsteinvik kom også inn på at det hadde vært et regjeringsskifte, og understreket at for den maritime næringen er det viktig å ha et godt forhold til de politiske myndighetene, uansett hvilken farge disse har.

Hun håpet at også den nye regjeringen vil se betydningen av en sterk maritim næring, og pekte på at det nest siste den avgåtte regjeringen hadde gjort var å legge frem oppfølgingen av sin maritime strategi. Denne er utarbeidet i et tett samarbeid med næringen, og ikke minst tittelen signaliserer nok noe av det som er viktig: «Stø kurs».

– Men vi må dessverre si at den nye regjeringen startet sitt arbeid med å gi oss en skikkelig skuffelse gjennom at man forhandlet bort konsekvensutredningen for Lofoten og Vesterålen, sa hun.

Maritimt Magasin kommer med fyldig dekning av Verftskonferansen og temaene som var oppe der i vår utgave nr. 12.

Jon Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler