Klar til å ta ledende rolle i det grønne skiftet

Publisert: 30.03.2021 kl. 09.46
 skisser forfra - Illustrasjon: Kongsberg Maritime/Viridis Bulk Carriers
skisser forfra - Illustrasjon: Kongsberg Maritime/Viridis Bulk Carriers
Navigare Logistics, Amon Maritime og Mosvolds Rederi går sammen om å skape et rent nullutslippsrederi som skal tilby short-sea bulktransport uten CO2-utslipp. For partnerne markerer samarbeidet en ambisjon om å være en ledende aktør i det grønne skiftet i shipping.

– Viridis Bulk Carriers er klar til å ta en ledende rolle i det grønne skiftet i shipping industrien, og tilby våre kunder konkurransedyktige, karbonfrie logistikkløsninger uten å gå på bekostning av kapasitetene på våre skip, sier administrerende direktør Espen Nordstrøm i Navigare Logistics.

PROSJEKTET 
Viridis har mottatt støtte fra Grønn Platform-ordningen  til forprosjektet «FlexBulk – Ammonia power». Sammen med Arena Ocean Hyway Cluster skal Viridis jobbe for å videreutvikle prosjektet og legge grunnlaget for en serie nybygg av utslippsfrie fraktefartøy. Målet er en serie med nullutslippsskip til bruk innen short-sea shipping.

Viridis inviterer derfor ambisiøse bulkbefraktere, med mål om store utslippsreduksjoner, om å bli med i prosjektet.
– I FlexBulk-prosjektet vil vi bygge et karbonfritt bulklogistikknettverk gjennom et sett med fraktavtaler sammen med utvalgte kunder, betjent av en ny flåte med innovative, ammoniakk drevne skip, sier administrerende direktør Espen Nordstrøm i Navigare Logistics.

AMMONIAKK MEST LOVENDE
Mange aktører i den maritime industrien anser ammoniakk som det mest lovende alternative drivstoffet for fremtiden, grunnet blant annet overlegen energitetthet sammenlignet med andre nullutslippsalternativer.

– Ved å bruke ammoniakk som karbonfritt drivstoff, kan vi utvikle kostnadseffektive og robuste skip med tilstrekkelig rekkevidde for å beholde seilingsfleksibilitet. Vi tror et fullskala grønt skifte innen skipsfart bare vil skje hvis morgendagens skip er like gode, eller bedre, sammenlignet med dagens skip. Derfor vil våre fartøy kunne seile mer enn 3000 nautiske mil mellom hver bunkring, sier administrerende direktør André Risholm i Amon Maritime.

ALDRENDE FLÅTE
Med den høye aldersprofilen på den europeiske kystflåten, ser Viridis et økende behov og etterspørsel etter nybygg.

– Med en gjennomsnittsalder på nærmere 30 år er den europeiske kystflåten på randen av en sårt tiltrengt fornyelsesprosess. Vår strategi er å møte etterspørselen ved å erstatte den aldrende flåten med nullutslippsskip. Slik hopper vi over gradvise utslippsreduksjoner, og går rett til en langsiktig, bærekraftig løsning, sier investeringsdirektør Jan Sigurd Vigmostad, i Glastad Holding / Mosvolds Rederi.

Viridis Bulk Carriers har ambisjon om å plassere de første nybyggordrene i 2022, med leveranser fra 2024 og fremover.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler