Klart for ny BlueFish

Publisert: 25.05.2022 kl. 09.04
Fra den forrige BlueFish-messen i 2017. Foto: BlueFish.
Fra den forrige BlueFish-messen i 2017. Foto: BlueFish.
Tanken om å arrangere en fiskerimesse i Ålesund er på ingen måte ny, og i 2017 ble messen med navn BlueFish åpnet. En ny messe var planlagt i september 2021, men koronapandemien satte stopper for det. Men nå er det klart for messe i Sparebanken Møre Arena i dagene 31. mai til 2. juni.

Tanken bak BlueFish er å fremme Ålesundsregionen som den fiskerihovedstaden den er, og å samle næringen i omgivelser som har vært tuftet på fiskeri gjennom «alle tider».

– BlueFish ønsker å være en messe der utstillere møter de rette besøkende, og der besøkende får se hva aktørene har å vise frem av interessante nyheter. Vi ønsker å ha fokus på verdiskapning og havets muligheter, samt utvikling av gode produkter så nærme fangstleddet som mulig. Dette vil igjen føre til økt lønnsomhet, heter det på messens nettside.

FINT PROGRAM
Besøkende til BlueFish får møte utstillere som tilbyr varer og tjenester til alle sider ved fiskerinæringen. I tillegg har vi interessante forelesninger og seminar på messeområdet med bidrag fra flere av våre store samarbeidspartnere. ArenaNorway AS står bak messen, men med seg på laget har de fått flere store samarbeidspartnere som har stor tro på viktigheten av dette.

Messearrangøren forteller også at flere firmaer vil presentere nyheter under messa. Og nevner blant annet Dipai og Birdview. 

VERDISKAPING MED DATA
Dipai ble nylig ble nominert til Nyskapningsprisen, og på BlueFish skal selskapet innlede om hvordan fiskerinæringen kan ta i bruk data til verdiskapende formål. 

– Vi gleder oss til å dele våre perspektiver på hvordan data kan benyttes til å gi et bedre grunnlag for å ta operasjonelle beslutninger, sier André Ellefsen, daglig leder i Dipai.
– Det er eksempelvis mulig å få sendt data til land som kan gi verdifull informasjon om tilstanden på skipets utstyr, samt drivstofforbruk og CO2-utslipp, forteller Ellefsen. Så er det også viktig å være oppmerksom på at Fiskeridirektoratet har store mengder historiske fangstdata tilgjengelig, forteller Ellefsen. 

Han beskriver også BlueFish som en viktig arena som gir muligheten til å komme tettere på mulige kunder og samarbeidspartnere, og vi vil derfor også stille med egen stand.

INNOVATIVT DRONESYSTEM
En av de andre utstillerne, Birdview AS ble opprettet i 2015 for å utvikle et innovativt drone-system for å effektivisere arbeidsdagen til fiskere som driver pelagisk. Det meste av vår virksomhet fram til nå har dreid seg om ren FoU-aktivitet og utvikling siden 2016. Den nye autonome landingsalgoritmen som er utviklet skal vises frem sammen med selskapets drone på BlueFish.  

Selskapet forteller i en pressemelding at det å løse en stor bransjeutfordring ved å anvende teknologi og -samspill som er uprøvd og som det i dag ikke er kunnskap om har vært meget krevende. 

– I tiden framover vil virksomheten i større grad endre karakter fra utviklingsstadiet til normal drift og salgsaktivitet, heter det.  

Birdview AS er et teknologiselskap som utvikler og produserer applikasjons-tilpassede droner (UAV) for maritim- og offshoreindustrien. Gjennom flere spennende partnerskap i bransjen har mani jobbet for å bevise konseptet, identifisere tekniske utfordringer og danne spennende FoU-prosjekter. Selskapet er nå i en fase der konsepter og ideer blir gjort om til anvendelige løsninger. Birdview mener man fremdeles er den første aktøren som har klart å identifisere biomasse av eksempelvis makrell/sild med bruken av flygende drone som tar av fra skip. 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler