Kom fram til Ulstein Verft

Publisert: 15.01.2024 kl. 08.45
Skroget til byggnummer 318, det første av to konstruksjonsstøttefartøy (CSOV) for Olympic, skal no posisjonerast i dokkhallen før utrustingsarbeidet tek til. Foto: Ulstein
Skroget til byggnummer 318, det første av to konstruksjonsstøttefartøy (CSOV) for Olympic, skal no posisjonerast i dokkhallen før utrustingsarbeidet tek til. Foto: Ulstein
Skroget til byggnummer 318, det første av to konstruksjonsstøttefartøy (CSOV) for Olympic, kom fram til Ulstein Verft 12. januar 2024. Skroget skal no posisjonerast i dokkhallen før utrustingsarbeidet tek til.

– I månadene framover vil det bli utført generelt utrustingsarbeid, som inkluderer innreiing, elektriske installasjonar, rørlegging og mekaniske installasjonar, for å nemne nokre. Fartøyet vil bli måla medan det ligg i det kontrollerte klimaet i dokkhallen. Oppstart og testing vil bli utført i dei siste månadene av prosjektet, fortel prosjektleiar Helge Torvik ved Ulstein Verft.

BANEBRYTANDE 
– Vi er glade for at utrustinga no tek til på Ulstein Verft for det banebrytande TWIN X-STERN CSOV-skipet vårt. Vi har eit dedikert personell på staden som kjem til å jobbe tett med Ulstein sitt team fram til ferdigstilling. Vi ser fram til å kunne realisere dette toppmoderne havvindservicefartøyet, som tydeleg viser at vi forpliktar oss når det gjeld ny teknologi og berekraftige operasjonar, seier Marius Bergseth, COO i Olympic.

Han understrekar vidare at '4-hjulsdrifta' i designet er ein av mange nyvinningar som bidreg til å redusere drivstofforbruket vesentleg ved dynamisk posisjonering, som er ein av dei viktigaste funksjonane til skipet, og dermed er viktig for driftseffektiviteten.

– Når vi ser på miljø og berekraft, så er fartøya ikkje berre førebudde for metanol som drivstoff, men dei har også fleksibiliteten til ekstra batterikapasitet, noko som dreg oss i retning av ei grønare og meir utsleppsbevisst maritim framtid og gjer dette fartøyet fullt kompatibelt for å møte forpliktingane i Paris-avtalen. Vi ser fram til leveringa av fartøyet sommaren 2024, understrekar han.

SIGNERT I 2022 
Kontrakten mellom Olympic og Ulstein vart signert i 2022 og inkluderer bygging av to CSOV-ar ved Ulstein Verft. Skroga vert bygde ved Crist-verftet i Polen. Fartøya har dieselelektrisk framdrift med variabelt turtal i kombinasjon med store batterisystem. Ulstein Power & Control har fått kontrakt på å levere ein omfattande kraft- og automasjonspakke, inkludert ein stor batterileveranse.

Fartøya er baserte på ULSTEIN SX222-designet frå Ulstein Design & Solutions AS. Dei har ei lengd på 89,6 meter og ei breidd på 19,2 meter og har plass til 126 personar fordelte på 91 lugarar.

– Fartøya er førebudde for metanol som drivstoff for å bidra til utsleppsnøytralitet. I tillegg er der god plass til ekstra batteri, som gjer det mogleg med potensiell full-elektrisk lading, seier Bergseth.

HØGE OPERASJONELLE YTINGAR 
Skrogforma og det hybride framdriftssystemet vil sikre høge operasjonelle ytingar, gode sjøeigenskapar og redusert avtrykk.

Fosnavågreiarlaget Olympic har ein flåte som opererer i marknaden for subseaservice og fornybar energi. Ulstein Group er ei gruppe maritime selskap med hovudkontor i Ulsteinvik.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler