Konferanse i Klaipeda i september

Publisert: 06.09.2022 kl. 14.42
Panoramic view of the port and city of Klaipeda, Lithuania (Photo: Andrius Kundrotas)
Panoramic view of the port and city of Klaipeda, Lithuania (Photo: Andrius Kundrotas)

Den dynamiske litauiske havnebyen forbereder seg på å vise alt den har å tilby som en ideell, forretningsvennlig destinasjon for nordiske investorer og leverandører av maritime løsninger som ønsker å utvide rekkevidden sin, går det frem av en pressemelding.

15.–16. september skal Klaipeda Manifesto: Blue Economy Conference holdes. Det to dagers arrangementet vil dele innsikter om havnæringenes status i Baltikum og utforske muligheter for Klaipedas fremtidige vekst som en av Europas ledende byer innenfor den blå økonomien.

– Målet er å styrke bevisstheten om den sterke maritime klyngen vår og fordelene vi kan tilby som et kostnadsgunstig og lett tilgjengelig senter for maritime virksomheter, sier Diana Manko, Head of Business i byutviklingsorganet Klaipeda ID.
Ifølge EUs Blå økonomi-rapport 2022 står den maritime næringen, inkludert transport, havner, fiskerier, havbruk og kystturisme, for 4,45 millioner direkte arbeidsplasser i EU og genererer nærmere 670 milliarder euro i årsomsetning. – Klaipedas beliggenhet er perfekt for alle som ønsker å utnytte muligheter i denne voksende sektoren som er så viktig for menneskelig velferd og velstand, tilføyer Manko.

Omfattende program
Konferansen vil fokusere på samarbeidsmuligheter mellom Skandinavia og de baltiske landene, utforske den blå økonomiens potensial og skape en plattform for nettverksbygging for investorer og virksomheter.

 – På Klaipeda Manifesto vil ledende beslutningstakere, akademiske forskere og bedrifter komme sammen for å utveksle erfaringer og resultater vedrørende alle sider av den blå økonomien. Konferansen sørger også for en utmerket tverrfaglig plattform der forskere, praktikere og representanter fra utdanningssektoren får anledning til å presentere og diskutere de nyeste innovasjonene, trendene og problemene. Alt i alt vil det være en glimrende mulighet til å drøfte praktiske utfordringer og løsninger for den blå økonomien og blå vekst, sier Manko.

På konferansen stiller over 200 deltakere fra Norge og Litauen og over 30 fremtredende foredragsholdere, og det skal gjennomføres tre grundige paneldiskusjoner. På dagsorden står følgende ni hovedtemaer: produksjon av og handel med sjømat, fornybar energi, blågrønn økonomisk politikk, maritime oppstartsbedrifter, cybersikkerhet, digitalisering og maritim teknologi, investering og baltiske enhjørninger innen den blå økonomien.
For å gjøre det enklere å delta vil arrangørene av Klaipeda Manifesto gjøre det mulig og også delta digitalt. Det vil gjennomføres som et hybridarrangement der de som ikke har anledning til å møte opp på de fysiske tilstelningene i Klaipedas «kulturfabrikk», kan delta på nettet. Kapasiteten for fysisk deltakelse er begrenset, og plassene vil fylles opp i påmeldingsrekkefølge. Arrangementet er gratis, men påmelding er obligatorisk, heter det i meldingen.

Mange fordeler 
Klaipedas visjon er å bli et globalt anerkjent senter for den blå økonomien, og skal tilby hurtige løsninger og være det beste stedet å bo, arbeide og investere i den baltiske regionen. – Ifølge Klaipedas økonomiske utviklingsstrategi og handlingsplan frem mot 2030 har Klaipeda kapasitet til å tilby tjenester og utvikle avanserte teknologier for å fremme den blå økonomien sammen med nordiske partnere. Jobben vår er å gi råd om hvordan man etablerer seg, kobler seg til økosystemet og får tilgang til incentivordninger, sier Manko.

Gode kommunikasjoner
Klaipeda har svært gode transportforbindelser. Palanga International Airport betjener forretningssentre i Skandinavia og Europa, mens Klaipeda havn er den fremste EU-havnen i Baltikum med tanke på skipsfartsvolumer. Som Litauens viktigste skipshavn har den plass til store skip av alle slag, og har satset sterkt på papirløse fortollingsprosedyrer og fleksible lastetariffer og havneavgifter. Både produksjon, logistikk og skipsbygging drar fordel av de isfrie tjenestene som leveres døgnkontinuerlig 365 dager i året.
Klaipeda er også den mest vellykkede frie økonomiske sonen i Baltikum, med fleksible og raske prosesser, spesielle skattefordeler og en konstant tilgang på ledige tomter og anlegg.

Den voksende havvindsektoren i Baltikum gir også mange muligheter for maritime leverandører. Landbaserte vindparker er allerede en stor kilde til fornybar energi i Litauen, og i juni kunngjorde regjeringen lokaliseringen av en 700 megawatts vindpark utenfor kysten med potensial til å dekke nesten 25 prosent av landets samlede kraftbehov. Anbudsprosessen skal gjennomføres tidlig i 2023, med mål om at byggearbeidene skal være fullført innen 2030.

Samarbeid på tvers av grenser
Vertskap for Klaipeda Manifesto er Klaipeda ID og den norske ambassaden i Vilnius, i samarbeid med Klaipeda universitet, Association Klaipeda Region, Klaipeda forsknings- og teknologipark, det norsk-litauiske handelskammeret i Vilnius og Litauens handelskammer i Oslo samt Shipping & Offshore Network, også det i Oslo.

– Ved å bygge på de sterke båndene mellom landene våre håper vi å løfte frem Klaipedas uutnyttede potensial som en kostnadsgunstig og praktisk forretningsdestinasjon. Det er mye å oppdage, sier daglig leder i Shipping & Offshore Network, Tom O. Kleppestø, som understreker at flere hundre norske bedrifter allerede er aktive i Litauen.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler