Kongsberg Gruppen lanserer ny digital løsning

Publisert: 04.06.2019 kl. 10.58
Kongsberg Gruppen lanserer nå en ny abonnementbasert tjeneste som retter seg mot hovedutfordringene ved digital adopsjon i maritim industri. Vessel Insight ble presentert på Nor-Shipping, og er en sikker og kostnadseffektiv digital løsning som setter redere i stand til å nyttiggjøre seg data fra skip. 

I en pressemelding heter det at man de siste årene har sett en kraftig økning i antall digitale løsninger for maritim industri. Adopsjonen har allikevel vært relativt moderat. Den største utfordringen bransjen står overfor når det kommer til digitalisering er kompleksiteten i å hente strukturerte data fra skip, som alle er ulikt konfigurert med hensyn til systemer og utstyr. Å sikre tilstrekkelige mengder kvalitetsdata fra skip har historisk sett medført utgifter som utligner potensielle gevinster i effektivisering av driften. Vessel Insight retter seg mot dette problemet.

– Digitalisering av maritim industri øker effektivitet og sikkerhet og åpner for en mer bærekraftig drift. Men digitalisering krever tilgang til kvalitetsdata fra skipene, og det er denne puslespillbrikken som faller på plass med Vessel Insight. Vessel Insight er en infrastrukturservice som hjelper kunder å få tilgang på strukturerte data på en kostnadseffektiv måte. Dette vil gjøre digitaliseringsløsninger langt mer tilgjengelig for en bredere brukergruppe og hjelpe maritim sektor med å bli mer bærekraftig, både økonomisk og med tanke på miljøet, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital.

KOSTNADSEFFEKTIVT Vessel Insight gjør det kostnadseffektivt for kunder i maritim industri å samle inn og bruke strukturerte data fra skip, samt å overføre dem til skyen. Gjennom Kognifai Marketplace får kundene også tilgang til en rekke ledende applikasjoner og tjenester, enten utviklet av Kongsberg Gruppen eller tredjeparter, som kan gjøre data om til reelle verdier. Dette er nøkkelen til å skape større avkastning på investeringer i digitale løsninger.

– Kongsberg Gruppens lange historie som en ledende leverandør av automasjonssystemer, brosystemer, og vår rolle som systemintegrator og leverandør av rådgivningsapplikasjoner gir oss en unik innsikt i hva som må til for å sette fart på maritim digitalisering. Kombinasjonen av dyp domenekompetanse og digital ekspertise har satt oss i stand til å skape en løsning som virkelig kan øke bruken av digitale løsninger for maritim sektor, sier Egil Haugsdal, administrerende direktør i Kongsberg Maritime.

Vessel Insight vil selges fra august 2019.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen