Kontrakt om ferjeombygginger og ladestasjoner

Publisert: 08.07.2021 kl. 09.24
På bildet f.v.: SVP Sales i NES Stein Ruben Larsen, Sales manager i NES Martin Aasheim og prosjekt og teknologidirektør i Fjord1 ASA, Nils Kristian Berge. Foto: Fjord1.
På bildet f.v.: SVP Sales i NES Stein Ruben Larsen, Sales manager i NES Martin Aasheim og prosjekt og teknologidirektør i Fjord1 ASA, Nils Kristian Berge. Foto: Fjord1.
Fergerederiet Fjord1 har inngått kontrakt med Norwegian Electric Systems AS (NES) på levering av utstyr og systemintegrasjon til tre ferjer  som skal bygges om fra gass- og dieselfremdrift til nullutslipp. 

– Vår rolle som systemintegrator og leverandør av komplette systemer om bord og på land gjør at vi kan optimalisere ladingen i forhold energibehovet og dermed sikre høyest mulig energieffektivitet. Eller enkelt sagt, redusere driftskostnader og utslipp til et minimum, sier salgsansvarlig Martin Aasheim i NES.

I henhold til kontraktene vil NES utstyre de tre ferjene med batterier, ladesystemer, nye generatorer og oppgraderinger av el-tavler og automasjonssystemer. For ladestasjonene vil selskapet levere ladetårn, kraftelektronikk og kontrollsystemer.
NES, som er et datterselskap av Oslo-noterte HAV Group ASA, skal designe, montere og teste systemene ved hovedkontoret i Drotningsvik utenfor Bergen. 

VERDIFULLT BIDRAG
– Disse prosjektene handler ikke bare om å kombinere ulike teknologier. Det mest verdifulle bidraget vi tilfører disse prosjektene er i vår rolle som systemintegrator. Dette gjør det mulig for oss å optimalisere hele energisystemet og redusere risikoen for både verft og rederi, legger Martin Aasheim til.

Fremover vil NES  jobbe tett med de valgte ombyggingsverftene  og optimalisere leveransen for å oppnå den mest energieffektive driften.

NES har allerede installert batterisystemer om bord på 18 nullutslippsferjer. Med en siste kontrakten med Fjord1 vil dette antallet øke til 21.

VERDENSLEDENDE
– Dette gjør oss til verdensledende på nullutslippsteknologi til maritim transportsektor. Vårt neste steg er å bidra til å optimalisere ferjesegmentet ytterligere ved å bedre energieffektiviteten på hver overfart gjennom maskinlæring og delvis autonomi, sier Geir Larsen, daglig leder i NES.  

Når de er ombygd, vil de tre fartøyene operere i ferjesambandene Drag - Kjøpsvik og Bognes - Skarberget i Nordland. Fjord1 overtar driften av sambandet 01.12.2022

Fjord1 er en ledende aktør i det norske ferjemarkedet, med mer enn 80 fartøy og er verdensledende på nullutslippsferjer. Selskapet driver også passasjerbåttjenester og har interesser  i catering- og reiselivsnæringene.  

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler