Kontrakt på nytt snurrevad/notfartøy

Publisert: 11.03.2021 kl. 10.20
Nord-Fugløy blir bygg nr 69 frå Larsnes Mek Verkstad. Illustrasjon: Skipskomkpetanse.
Nord-Fugløy blir bygg nr 69 frå Larsnes Mek Verkstad. Illustrasjon: Skipskomkpetanse.
Det er inngått avtale mellom Camaro Fiskeriselskap, Skipskompetanse og Larsnes Mek Verksted for design og bygging av et nytt snurrevad/notfartøy til Roger Nilsen i Nord-Lenangen, Tromsø. Fartøyet får verftets byggenummer 69, navnet Nord-Fugløy og designbetegnelse SK-3151.

Designet er tilpasset rederiets driftsgrunnlag og operasjonsområder, herunder de klimatiske utfordringer som fiskefartøy i nordlige farvann kan møte på.

Fartøyet utrustes for effektivt og miljøvennlig fiske med snurrevad og not, kombinerte fisketanker for føring av både levende fisk, nedkjøling ved ising i kar, nedkjøling i RSW samt lagring i fryserom.

Nord-Fugløy bygges også med sterkt fokus på mannskapets sikkerhet, arbeidsmiljø og bokomfort, gode HMS løsninger samt utviklingsmuligheter.

FORVENTNINGER
or å støtte rederiets forventninger til god driftsøkonomi og minimalt miljøavtrykk i alle relevante driftskondisjoner arrangeres fartøyet med stor propell, to-steps gir, variabel turtallsgenerator, take me home-løsning og batteripakke på ca 1,0 MWh. Fartøyet ansees å imøtekomme fremtidens krav og forventninger til minimalt miljøavtrykk.

Rederiet håper dette sammen med sterkt fokus på råstoff kvalitet kan gi utslag i markeds preferanser hos selskapets kunder.
Fartøyet bygger videre på de gode erfaringer Skipskompetanse, Larsnes Mek. Verksted, hver for seg og sammen, har høstet gjennom tidligere prosjekt og kommer samtidig til å inneholde nye innovasjoner som vil forlenge fartøyets operasjonsvindu, øke kvaliteten på fangst og gi bedre sikkerhet til mannskapet under fiske.

SUKSESSFYLT OG LØNNSOMT
Kontrakten er med på å styrke Skipskompetanse sin målsetning om økt aktivitet innen utvikling og design av fremtidsrettede fiskefartøy og fortsetter Larsnes Mek. Verksted sin rekke med suksessfulle og lønnsomme fartøyprosjekt både innen oppdrett og villfisknæringen.

Skipskompetanse har gjennomført mange vellykkede prosjekt sammen med Larsnes Mek. Verksted og er svært fornøyd med å lande byggingen av nok et fartøy til norske redere hos et norsk verft. Sammen er vi spesielt fornøyd med at støtten fra virkemiddelapparatet brukes for å stimulere norske prosjekt med norsk utstyr og ikke minst bygges i Norge. Vi er trygge på at bygging i Norge sammen med norske leverandører gir best grobunn for videreutvikling og nytenking.

Nord-Fugløy skal leveres fra verft mot slutten av 2022. Fartøyet har en lengde på 50,7 meter og bredde4 12 meter. Fryserom/ levendefisk/ RSW er på 300/400/499 kubikkmeter.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler