Kontrakt til Island Constructor

Publisert: 27.04.2011 kl. 07.18 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.01
Island Constructor
Island Constructor


Statoil melder at de har tildelt Island Offshore rammeavtale for et nytt fartøy for lett brønnintervensjon (LWI) på norsk sokkel. Fartøyet, Island Constructor, er det tredje av denne typen i Statoils portefølje, og vil redusere kostnadene for brønnintervensjoner og bidra til økt oljeutvinning. Rammeavtalen har en varighet på tre år, med opsjon på ytterligere ett år.

Første avrop er gjort for 168 dager til en verdi på omkring 320 millioner kroner, medregnet alle tjenester.

– LWI-fartøyene er et viktig verktøy for Statoil for å øke utvinningen fra felt i drift. Vi har allerede to tilsvarende fartøy i virksomhet året rundt på norsk sokkel. Dette er av stor verdi for oss, både med tanke på effektivitet og kostnadsreduksjon. Sammenlignet med konvensjonelle boreenheter reduserer disse fartøyene kostnadene for brønnintervensjon med 50 til 70 prosent, sier Øystein Arvid Håland, direktør for boring og brønn i Statoil.

Et økende antall funn på norsk sokkel bygges ut med havbunnsinstallasjoner. Samtidig synker produksjonen fra modne felt. For at produksjonen skal opprettholdes, må brønner vedlikeholdes, belegg fjernes og vanninntrengning stoppes.

Å utføre konvensjonelle jobber av denne typen for havbunnsutbygginger har imidlertid vært kostbart. For å møte denne utfordringen har Statoil tatt i bruk LWI-fartøy i stor skala.

Hovedutfordringene i riggmarket på norsk sokkel er en aldrende riggflåte og sikring av tilstrekkelig hensiktsmessig riggkapasitet til konkurransedyktige og bærekraftige riggrater. Flere tiltak er igangsatt for å møte disse utfordringene.

Statoil satser stort på forskning og teknologiutvikling for å forbedre sine bore- og brønnoperasjoner. LWI-fartøyene kan forbedre boreeffektiviteten og har også potensial til å utjevne riggkapasiteten.

– Vi er glade for å sikre ytterligere kapasitet for LWI-tjenester med denne rammeavtalen. Det er også et eksempel på hvordan vi ønsker å inngå avtaler om hensiktsmessige enheter som sikrer at vi bruker rett verktøy til rett tid. Vi ivaretar dermed behovet for brønnintervensjon uten å gå på akkord med borekapasitet, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Island Constructor er konstruert for operasjoner på ned mot 600 meters dyp. Etter planen skal intervensjonsenheten starte sine første operasjoner for Statoil i november 2011.

Statoil har satset på brønnintervensjon uten stigerør i havbunnsbrønner siden 2003, og teknologien forbedres stadig.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler