Kontrakten for Havila Phoenix er terminert

Publisert: 11.12.2020 kl. 09.38

Selskapet Deep Ocean har terminert kontrakten for subseafartøyet Havila Phoenix,  som har vært på oppdrag for DeepOcean siden 2013 under en kontrakt med fast periode fram til mai 2023 med opsjoner for forlengelse. Havila Shipping har allerede satt frem krav mot morselskapet DeepOcean Group Holding BV i Nederland., går det frem av en børsmelding.

DeepOcean varslet i brev datert 18.11.20 til Havila Shipping ASA at DeepOcean har intensjon om å søke beskyttelse under engelsk lov for avvikling av den engelske delen av virksomheten, og dette omfatter også det selskapet som har kontrahert Havila Phoenix.

Etter at Havila Phoenix avsluttet prosjektet fartøyet arbeidet på da varselet ble mottatt, har Havila Shipping ASA ikke mottatt ytterligere instruksjoner for bruk av fartøyet. DeepOcean er i kraft av sine handlinger, eller som følge av mangel på handlinger, i brudd med bestemmelser i certepartiet, herunder betalingsmislighold, heter det i meldingen.

FREMSETTER KRAV
Havila Shipping ASA  har i dag tatt konsekvensen av at DeepOcean er i brudd med bestemmelser i certepartiet og terminert certepartiet.  I tillegg til varsel om terminering av certepartiet har Havila Shipping ASA fremsatt krav under morselskapsgaranti stillet av DeepOcean Group Holding BV i Nederland.

Som en konsekvens av terminering av kontrakten vil Havila Shipping ASA umiddelbart tilby fartøyet for oppdrag i markedet.

Havila Phoenix var bygg nr. 87 ved Havyard Leirvik AS. Det ble overlevert til rederiet Havila Shipping AS i februar 2009. Skipet er bygget etter Havyard 858 design.   

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler