Krafttak for nye oppdrettsarter i nord

Publisert: 17.11.2021 kl. 13.21
Illustrasjon av den nye forskningsstasjonen Ill: Norconsult.
Illustrasjon av den nye forskningsstasjonen Ill: Norconsult.
Ordføreren  i Tromsø Kommune, Gunnar Wilhelmsen, har lagt ned ned "grunnrøret" for en Akvaplan-niva investering på 150 millioner i ny forskningsstasjon på Kvaløya utenfor Tromsø. Dette er historisk da dette er den største satsingen innen nye oppdrettsarter i Nord-Norge noensinne. 

Akvaplan-niva har signert avtaler med en rekke lokale leverandører i forbindelse med den nye forskningsstasjonen. 

– Vi er svært fornøyde med avtalene med Econor, Unik Filtersystem og J. M. Hansen" forteller ansvarlig for byggeprosessen ved Akvaplan-niva, Reinhold Fieler. Stasjonen, som skal stå ferdig i 2023, erstatter Akvaplan-niva sin eksisterende forskningsstasjon og skal plasseres på en ny-etablert tomt nord for den nåværende forskningsstasjonen For J. M. Hansen representerer dette opdraget en mulighet for å styrke vår kompetanse innen automasjon. I tillegg vil vår leveransekraft til havbruksnæringen øke ved at vi etablerer et tettere samarbeid med Akvaplan-niva, sier administrerende direktør ved J. M. Hansen, Nina Hansen i en pressemelding.

 Roy Nyheim fra Norconsult trakk fram prosjektet som et utstillingsvindu for Norconsult med tanke på digitalisering, bærekraft og samarbeid. Også Arne Johnny Boge fra Unik Filtersystem fremhevet samarbeids-dimensjonen i prosjektet og de mulighetene som oppdraget gir for å samle ulike typer kompetanse.

ØKONOMISKE EFFEKTER
Investeringen vil i tillegg til økonomiske effekter hos lokalt næringsliv, bidra til åtte helårs arbeidsplasser på stasjonen samt skape aktiviteter for 20-25 stillinger i Akvaplan-niva og hos samarbeidspartnere. 

– Dette blir en svært fleksibel stasjon hvor vi kan tilpasse fasilitetene til de ulike behovene til forskere og næringsaktører. Vi tilrettelegger også for at stasjonen kan ta imot besøkende (visning) uten at dette kommer i konflikt med pågående aktivitet. Vi håper på mange besøkende delegasjoner for å vise frem alt det spennende som skal foregå på stasjonen, sier avdelingsdirektør for laboratorier og infrastruktur ved Akvaplan-niva, Marianne Frantzen.  .

NYE OPPDRETTSARTER
I 2019 var Akvaplan-niva ansvarlig for en evaluering av potensialet for nye arter i oppdrett i Norge på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Aktuelle arter som ble gjennomgått var blant annet flekksteinbit, torsk og tare. Det er dette arbeidet som nås tas videre for å bistå oppdrettsaktører i oppskalering fra forsøk og pilotstadiet til fullskala produksjon. 

– Fokus er på produksjonsbiologi – hvordan gå fra egg- til yngelproduksjon og videre til ferdig produkt. Vi har lang erfaring med å bringe nye arter inn i oppdrett, spesielt fra rognkjeks hvor Akvaplan-niva var først i Norge med oppdrettsproduksjon. Vår solide kunnskap om nye arter og erfaring med utviklingsarbeid gir oss grunnlag for å ta en sentral posisjon i oppbygningen av nye oppdrettsarter som kan bidra til at oppdrettsnæringen får flere bein å stå på, forteller administrerende direktør ved Akvaplan-niva Merete Nygaard Kristiansen.

 På vår eksisterende forskningsstasjon så har vi nå en hundretalls rognkjeks hvor vi, som del av vårt avlsprogram på arten, gjennomfører genetiske studier. I tillegg har vi om lag 26 stamfisk av flekksteinbit og yngre fisk som er avkom fra disse. For tiden jobber vi med et fõr-forsøk på de yngre fiskene som del av et EU-prosjekt. Innen oppdrett av torsk og flekksteinbit bistår vi flere aktører i etablering og kommersialisering, sier han.

NASJONAL SATSING
Akvaplan-niva har akvakulturtillatelse for mer enn 120 arter på stasjonen. 

– Det blir kanskje ikke snakk om så mange ulike arter i fremtidig norsk oppdrett, men det tar tid å innhente slike tillatelser så det er positivt at vi allerede har disse på plass. Vi samarbeider nå med Nofima, Universitetet i Tromsø, Nord Universitet og NIVA om å etablere en nasjonal satsing på nye marine arter i akvakultur. Dette blir en kraft-satsing i nord som vi ser veldig fram til å bidra til , sier direktør Kristiansen.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler