Kristiansund blir foregangskommune

Publisert: 06.11.2023 kl. 12.39
Intensjonen er at Kristiansundmodellen for maritim beredskap skal bli nasjonal standard for alle Norges kystkommuner. På bildet: Thomas Hammerset (t.v.) Paul Einar Storvik, Torbjørn Sagen, Merethe Thomassen og Mariann B Schultz Wiig. Foto: Safepath
Intensjonen er at Kristiansundmodellen for maritim beredskap skal bli nasjonal standard for alle Norges kystkommuner. På bildet: Thomas Hammerset (t.v.) Paul Einar Storvik, Torbjørn Sagen, Merethe Thomassen og Mariann B Schultz Wiig. Foto: Safepath
Kristiansund kommune samarbeider med en sentral næringslivsaktør for å realisere et banebrytende pilotprosjekt for økt maritim sikkerhet og beredskap.
 
- Kristiasund kommune jobber helhetlig og systematisk med beredskap, og er allerede en foregangskommune. Gjennom dialog og godt samarbeid har vi nå fått på plass et oppsett for økt maritim beredskap for kommunen. Ved å bli med på dette prosjektet, viser Kristiansund kommune seg igjen som en foregangskommune som tørr å tenke nytt og spille på lag med lokalt næringsliv, sier Thomas Hammerseth, leder av Safepaths beredskapssentral. 

DØGNKONTINUERLIG HAVOVERVÅKING 
Innovasjonsbedriften Safepath AS driver døgnkontinuerlig havovervåking og monitorering av sjøtrafikk på vegne av sine kunder. Etter lang tids planlegging og møtevirksomhet, lanserer de nå er pilotprosjekt med mål om økt maritim beredskap langs hele norskekysten. Uforutsette hendelser og ulykker skjer daglig, og potensialet for alvorlige hendelser er stort når man bor i havgapet og rett ved en av norges mest utsatte havstrekninger

Pilotprosjektet er altså i oppstartsfasen, og Kristiansund kommune er første kommune som blir med. Paul Einar Storvik, Næringskonsulent i Kristiansund mener kommunen har et ansvar for å fremme næringsutvikling; 

− Det er viktig at kommunen oppfattes som en ressurs innen næringsutvikling. For oss er det viktig å vise støtte og tilby drahjelp der vi kan for å bistå aktører som har potensiale for vekst og nye muligheter. Dermed er det helt naturlig at vi blir med i prosjektet, samtidig som vi får leveranser som øker vår totale beredskapskapasitet, sier Storvik.  

RELEVANT BESLUTNINGSSTØTTE 
Målet med samarbeidet er at kommunen skal få tilgang til relevant beslutningsstøtte ved uønskede hendelser og ulykker utenfor kommunens kyst. Tjenesten blir et supplement til det allerede eksisterende beredskapsoppsettet i kommunen, og ideen er at overføring av relevant informasjon gjør beredskapsledelsen enda bedre i stand til å iverksette hensiktsmessige tiltak. Maritime hendelser er ofte miljøskadelige og utslipp som påvirker livet i havet kan bli store. Ved å forebygge mest mulig og detektere og agere raskt ved hendelser, minsker risikoen for alvorlig miljøpåvirkning. Samtidig er målet at færre skal skades eller miste livet på havet.  

Torbjørn Sagen, beredskapsleder i Kristiansund kommune, er positiv til samarbeidet. 

−  Dette samarbeidet gir kommunen flere øyne på havet som kan gi oss uvurderlig beslutningsstøtte. Pilotprosjektet er banebrytende, og kan på sikt bli et nasjonalt prosjekt for økt beredskap i kommune-Norge. I fellesskap fant vi synergier som gjør oss bedre, vi er spente på utviklingen videre, forteller Sagen. 

NASJONAL STANDARD 
Intensjonen er at Kristiansundmodellen for maritim beredskap skal bli nasjonal standard for alle Norges kystkommuner. Denne samarbeidsmodellen viser tydelig hvordan offentlig og privat sektor kan arbeide sammen for å sikre at våre kystkommuner og maritime ressurser er bedre beskyttet. Målet er å oppnå en mer robust og hurtig responskapasitet som kan redde liv og begrense miljøskader i tilfelle utforutsette hendelser til sjøs. 

− Landet vi bor i er en stor sjøfartsnasjon og havet er ferdselsåre og arbeidsplass for mange. Vi jobber hver dag for å øke sikkerheten til alle disse menneskene, og pilotprosjektet vil være en bidragsyter til tettere samarbeid. Og – jo flere som bli med jo bedre blir resultatet. At vår egen kommune er først ut synes vi er fantastiske, det gir oss troverdighet når vi åpner for dialog med andre kommuner, poengterer markedssjef i Safepath, Merethe Thomassen.

 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler