Kvalifiserte sjøfolk blir trolig mer etterspurt

Publisert: 14.01.2011 kl. 13.41 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.01
Sjøfolk
Sjøfolk


Det verdensomspennende tilbudet av sjøfolk i 2010 er nå anslått til å være 624 000 offiserer og 747 000 underordnede. Dette er basert på tallene av STCW sertifikater og er derfor noe bredere og ikke direkte sammenlignbare med estimater fra tidligere studier. Rapporten reflekterer en betydelig økning i tilbudet i noen land, særlig i Kina, India og Filippinene samt i flere europeiske land. Situasjonen i 2010 er i tilnærmet balanse mellom tilbud og etterspørsel, selv om det er bevis for to prosent mangel på offiserer og da særlig maskinoffiserer. Mangelen er mer akutt i spesialiserte sektorer som tankskip og offshore servicefartøy. Med hensyn til enkelte nasjonaliteter er det en underliggende bekymring for både nåværende og fremtidige tilgjengeligheter av høyere offiserer, heter det i rapporten fra BIMCI/ISF.

Av Roald Evensen

Dette er en type studier som utføres hvert 5. år og startet i 1990. 2010-utgaven av studiene har to hovedformål. Å beskrive dagens verdensomspennende tilbud og etterspørsel av kompetente sjøfolk, og å lage et estimat over etterspørselen om fem og ti år for dermed å hjelpe industrien å ta de rette grep for å sikre bemanningen på skipene også i årene fremover.

Til tross for den internasjonale økonomiske nedgangen i 2009 og med tilhørende dramatisk nedgang i etterspørsel etter skipstransport, viser rapporten at tilbud og etterspørsel etter sjøfolk er omtrent i balanse. Det er per i dag 624 000 offiserer world wide med gyldige STCW-sertifikater, mens det er behov for 637 000 seilende i denne kategorien. Med andre ord et «underskudd» på verdensbasis på 13 000 offiserer. For underordnet mannskap er situasjonen i dag stabil med både 747 000 seilende med sertifikat og samme antall som er ønsker.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler