Laks er viktig

Publisert: 05.01.2016 kl. 09.27 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.00
Laks
Laks


Laks er viktig for Norge, det viser tallene for eksportverdi i 2015 som Sjømatrådet har offentliggjort. Og for å fortelle hvor viktig denne næringen er, gjennomfører Sjømatrådet de kommende månedene en større kampanje for å fortelle dette.

Tallene, som ble lagt frem på en konferanse i Tromsø, viser at totalt ble det eksportert norsk sjømat for 74,5 milliarder kroner, en vekst på 5,8 milliarder eller åtte prosent i forhold til året før.

Norge eksporterte sjømat til 143 land i 2015, og de største enkeltmarkeder var Polen og Danmark, hvor en stor andel av eksporten går til bearbeiding og videre distribusjon til det europeiske markedet. To tredjedeler av den totale norske sjømateksporten finner veien til vårt viktigste marked, EU. Norge solgte sjømat til EU for 50 milliarder kroner i 2015.

Gjennom kampanjen vil det bli sentralt å løfte frem næringens store og positive ringvirkninger langs hele kysten. I en tid der vi tvinges til å gjøre oss mindre avhengig av olje og gass, må Norge bygge opp en næring i verdensklasse. "Laks er viktig" skal vise hvordan lakseoppdrett er Norges fremtidige bærebjelke.

I forbindelse med kampanjen er også kampanjeside laks.no fornyet, og i tillegg skal det sendes reklamefilmer på TV og det blir stor aktivitet på "Laks er viktig for Norge" sine sider på Facebook og Twitter.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler