Lakseoppdretter har robot i nøtene

Publisert: 01.02.2019 kl. 10.28
Håvard Olsen, Driftssjef og Per Arne Grindskar, Lokalitetsleder diskuterer NetRobot etter ferdig demonstrasjon på lokaliteten Movika. Foto: Mørenot Robotics
Håvard Olsen, Driftssjef og Per Arne Grindskar, Lokalitetsleder diskuterer NetRobot etter ferdig demonstrasjon på lokaliteten Movika. Foto: Mørenot Robotics
I Lurøy kommune like sør for polarsirkelen har Kvarøy fiskeoppdrett lokalitetene sine. Anleggene er ASC-sertifiserte som er den strengeste internasjonale miljøstandarden innen oppdrett og er et viktig tiltak for å minimere negative påvirkninger på miljø og samfunn. Nå tar selskapet i bruk et nytt verktøy, NET Robot, for å holde nøtene rene uten spyling.

Mørenot Robotics AS var nylig  på besøk hos Kvarøy fiskeoppdrett for å demonstrere NetRobot for ledelsen og driftspersonell.  Oppdrettere i Norge tilbys fra 1. februar leieavtaler for NetRobot til merdene sine, forteller Mørenot Robotics AS i en pressemelding.

SLITER PÅ NOT OG FISK – Vi ønsker ikke å bruke kobberimpregnering på nøtene våre og det betyr at vi må spyle ofte. Det sliter på nota og på fisken vår,  sier Håvard Olsen som er driftssjef på Kvarøy sine lokaliteter. 

– Vi er hele tiden på utkikk etter nye produkt og løsninger som kan gjøre oss enda bedre med tanke på miljø og fiskehelse. Vi syntes derfor det var spennende da vi i fjor vi ble presentert for et nytt system der ideen var å bruke en liten robot i hver merd for å holde nøtene rene for groe – Vi har fulgt med på gjengen i Mørenot Robotics i Bodø – og sett på utviklingen og uttestingen gjennom 2018.

– Vi har faktisk hatt robotfisker i noen av merdene våre siden august i fjor, så vi føler at vi er langt fremme i skoa når det gjelder å prøve ut ny teknologi, sier Alf-Gøran Knutsen, daglig leder i Kvarøy fiskeoppdrett. «

– Vi så nå at tiden var inne for å invitere Mørenot hit til oss for å vise oss hvordan NetRobot fungerer i praksis - ute i felt. Vi er fornøyd med det vi har sett i dag og vurderer nå om vi skal ha NetRobot i alle merdene våre, på Breivika-lokaliteten fra tidlig i mai, når vi splitter fisken over i nye nøter sier han. 

FRA OLJEVERN-ROBOT TIL NOT-ROBOT  Plastfabrikken AS i Bodø har ledet utviklingen av NetRobot i samarbeid med Pilotkunder og Mørenot Aquaculture i gjennom 2 år. I 2018 valgte Mørenot å kjøpe Plastfabrikken som da skiftet navn til Mørenot Robotics. Selskapet har i flere år utviklet, produsert og solgt spesialutstyr og båter til oljevernberedskap og har i tillegg til markedet i Norge eksportert produktene til kunder over hele verden. 

– Markedet for oljevernutstyr ble også hardt rammet av oljekrisen og vi måtte omstille raskt. Vi fikk etter hvert oppdrettsnæringen i Norge som vårt nye marked. Det siste produktet vi utviklet og solgte var en oljevernrobot – en robot som samlet oljesøl i strandsonen der det er vanskelig å komme til med tradisjonelt utstyr. Vi har tatt med oss mye av denne robotkompetansen over i NetRobot, sier Rune Rørstad som er daglig leder i Mørenot Robotics.

PJUSKER PÅ NOTA NetRobot glir ned og opp og sideveis på innsiden av nota – den børster lett på notlinet - og holder nota ren. 

2 thrustere skyver NetRobot ut mot notveggen og 4 thrustere skyver den ned og opp på nota. Roboten er bygget i PE-plast som de aller fleste oppdrettere kjenner godt fra før. Inne i skroget ligger elektronikken og thrustere godt beskyttet. På mange måter er dette en flat ROV som er helautomatisert – den skal altså ikke styres av en operatør. 

NetRobot, som veier 15 kg, settes ut i merden av røkteren, som deretter kobler kabelen til strøm fra 1 av 4 koblingsbokser som er montert på håndlista. Roboten børster da på nota i 24 timer før røkteren kommer tilbake neste dag og flytter roboten til neste koblingsboks. 
– Vi liker å tro at NetRobot, som holder nøtene rene hele tiden, er ett av virkemidlene for mer effektive rognkjeks, som igjen sørger for lavere lusepress og bedre fiskehelse for alle som velger systemet vårt, sier Rørstad.

KUNDER LANGS HELE KYSTEN Mørenot Robotics har i de siste månedene inngått flere nye kundeavtaler og skal nå utplassere roboter hos oppdrettere langs kysten. Kundene leier roboter som settes ut i merdene, og deretter driftes av oppdretteren. 
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen