Landsmøtet i Norges Fiskarlag er i gang

Publisert: 30.10.2019 kl. 11.17
Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen under åpningen av landsmøtet- Foto: John Inge Vikan
Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen under åpningen av landsmøtet- Foto: John Inge Vikan
Trondheim: Landsmøtet i Norges Fiskarlag er en viktig begivenhet i det meste som gjelder kysten og kystens næringer, og leder Kjell Ingebrigtsen betegnet det som «landets største fiskeripolitiske verksted» i sin åpningstale til landsmøtet da det ble åpnet i Trondheim. 

– Landsmøtets styrke er at vi har tatt den tunge børen med å ta stilling til vanskelige spørsmål, og hele tiden med det for øye at vi skal ta vare på felleskapet og fremtiden. Vårt fokus er på fiskerne og aktiviteten i kystsamfunnene, og viktigheten av verdiskaping, sa Ingebretsen.

TUNGE SAKER
En rekke tunge saker står på dagsordenen de to dagene møtet varer. Ikke minst kvotesaken er viktig, og fiskarlagslederen pekte på at det nasjonalt vil det være viktig at man tar seg nødvendig tid og får et bredt politisk kompromiss for de rammevilkårene som skal komme etter behandlingen av kvotemeldingen. Også fiskerne har rett til å få rammevilkår som overlever og står seg over tid, sa han.

– Det vi fiskere sier må vektlegges tungt, det er en grunn til at flinke folk har bygd næringen stein for stein. Fiskernes klare tale, sammen med åpenhet, selvtillit og mot er det viktig å legge merke til, også i denne sammenheng. Dette er noe som alt for ofte blir glemt i de debattene som foregår.

FORNØYD
Han var også glad for at fiskeriminister Harald Tom Nesvik har vært klar på at vi trenger en fiskeripolitikk som tar vare på hele landet. Det er jeg glad for. Fiskerinæringen er noe mer enn torsk i nord eller makrell i sør. Delegatene i vårt landsmøte kommer både fra store havgående fartøy og fra mindre kystbåter. Mange forskjellige redskapsgrupper er representert - og vår tilrådning gjelder en samlet norsk fiskerinæring.

Nesvik var for øvrig ikke tilstede på landsmøtet, han var bundet opp av viktige forhandlinger i Kina, og hilste til landsmøtet på storskjermen. I stedet var det olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) som hadde med seg regjeringens tradisjonelle hilsen til landsmøtet.

Ingebrigtsen viste også til at Norges Fiskarlag har innflytelse og makt. 

–  Denne innflytelsen er basert på to viktige forhold. Det ene er at vi faktisk tar ansvar for fellesskapsløsninger også når det er vanskelige avgjørelser, og det andre er at vi er representative for de norske fiskerne.

FREMTIDENS FARTØY
Den andre hovedsaken som Landsmøtet skal behandle er hvordan fremtidens fiskefartøy skal se ut. – Fartøyene våre og fiskeredskapene vi bruker er alfa og omega for om vi sal lykkes på havet. Nye krav til hvordan vi tar vare på fisken, bo og arbeidsforhold og sist, men ikke minst hvor stort miljøavtrykk vi har når vi fisker. Dette er nøkkelord som vi må ta med oss i planleggingen, var beskjeden fra Ingebrigtsen.

Flere andre viktige temaer som ganske vil prege debatten, for eksempel arealbruken, det fiskerne møter økende konkurranse både fra havbruk, turistfiske, havvindnæringen og andre.-

Dessuten er den fremtidige organisasjonen viktig, og det forrige landsmøtet i 2017 vedtok at Landsstyret skulle vurdere muligheten for å endre strukturen på organisasjonen.

– Vi vet at dette til nå ikke har lyktes. Dette beklager jeg. Imidlertid så blir også denne veien til underveis og jeg håper at medlemslag og gruppeorganisasjoner finner tilbake til sporet. Tidene endrer seg, men behovet for en organisasjon som Norges Fiskarlag endrer seg ikke.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen