Lånegarantier for Nexans Norways kabelkontrakt

Publisert: 25.04.2023 kl. 08.27
Nexans Aurora, kabelleggingsfartøy. Foto: Per Eide Studio
Nexans Aurora, kabelleggingsfartøy. Foto: Per Eide Studio
Siden 2019 har Eksfin (Eksportfinansiering Norge) stilt rundt 15 milliarder kroner i lån og garantier for norske eksportkontrakter til internasjonale havvindprosjekter. Siste transaksjon i rekken er to milliarder kroner i lånegarantier for eksport og installasjon av avanserte kabler fra Nexans Norway til Moray West vindpark utenfor Skottlands østkyst.

 Nexans Norway produserer kablene ved sin fabrikk i Halden og installerer dem med selskapets egne installasjonsfartøyer.

– Å ha Eksfin med på laget og kunne tilby finansiering og lånegarantier til våre kunder er en stor styrke og konkurransefordel for oss i våreksportrettede aktivitet, sier administrerende direktør i Nexans Norway, Ragnhild Katteland.

REDUSERTE UTSLIPP
Vindparken Moray West vil ha 60 turbiner og en installert kapasitet på 882MW i 2025. Det tilsvarer energibehovet til 1,3 millioner britiske hjem og en utslippsreduksjon på 1,1 million tonn CO2. Anlegget eies av Ocean Winds, et joint venture mellom franske Engie og portugisiske EDPR.

Ocean Winds er blant de aller største utviklerne av havvind globalt og dermed en potensielt svært viktig kjøper av norske eksportleveranser innen havvind.

EKSFIN UTLØSER PRIVAT KAPITAL
Havvindprosjekter krever ofte mer kapital enn det eiere og banker kan finansiere alene. Statsgarantiene fra Eksfin har høyeste kredittrating AAA og gjør det lettere for private banker å stille med lån. I denne saken samarbeider Eksfin i et lånesyndikat hvor Crédit Agricole CIB er finansiell tilrettelegger.

Eksfin forutsetter alltid at utbyggere som mottar norsk finansiering velger leveranser fra Norge.

– Finansiering av norske leveranser til internasjonale havvindprosjekter er en strategisk prioritering for Eksfin. Jeg er glad for at vi sammen med Nexans har lykkes i å sikre nok en stor eksportkontrakt til dette viktige markedet, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin.

– Denne transaksjonen styrker vår relasjon til en av verdens viktigste havvind-utviklere. Vi ønsker å hjelpe mange flere norske leverandører inn i slike fornybarprosjekter, avslutter Lunde Bakker.

Nexans Norway 
  • Nexans Norway er en produsent og installatør av kabler med norsk hovedkontor i Oslo og kabelfabrikker på Rognan, Halden og Langhus. 
  • Produksjonskapasiteten i Halden er i ferd med å bli utvidet. 
  • Selskapet er en del av det verdensomspennende franske selskapet Nexans S.A. og har 1700 ansatte i Norge. 
  • Nexans er en ledende aktør innen høyspennings-undervannskabler og Nexans Norway har et mål om å bli en ren aktør innen bærekraftig elektrifisering.
Moray West 
  • Moray West er en havvindpark eid 95 prosentav Ocean Winds og 5 prosent av Ignitis. 
  • Eksfin stiller to milliarder kroner i lånegarantier til vindparken knyttet til norske leveranser. 
  • Eksfin samarbeider i et lånesyndikat bestående av 20 banker, der Crédit Agricole CIB er arrangørbank.

 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler