Lanserer «Lerøy Salmon»

Publisert: 20.01.2021 kl. 11.56
En ny standard skal sikre topp kvalitet på produkter fra Lerøy. Foto: Lerøy Seafood.
En ny standard skal sikre topp kvalitet på produkter fra Lerøy. Foto: Lerøy Seafood.
I samarbeid med DNV har Lerøy utviklet produktsertifiseringen «STP 86 Salmo Salar». Spesifikasjonen viser at Lerøy Salmon etterlever en høyere standard for kvalitet, matvaretrygghet og bærekraft enn det som i dag er bransjestandard for norsk laks.  

Laks produsert i henhold til STP-86 har blant annet et høyere innhold av omega-3 enn norsk industristandard, null bruk av antibiotika, null rømming og full sporbarhet.

– Lerøy har i lang tid tatt bevisste, ansvarlige og bærekraftige beslutninger i valg av fôringredienser og i produksjonen av laks gjennom hele verdikjeden, sier Henning Beltestad, administrerende direktør i Lerøy Seafood Group

– Vi ønsket å få disse valgene verifisert av et tredjepartsfirma. Flere av valgene, og summen av dem, gjør at Lerøy Salmon-sertifisert med STP 86 skiller seg ut fra det som i dag er industristandarden for oppdrettslaks.

Hele verdikjeden til Lerøy, fra fôr til ferdig emballert produkt, revideres årlig av tredjepart, for å sikre at alle kravene i STP- 86 overholdes. STP 86 er en produktsertifisering som inneholder en sporingskomponent som vil sikre at alle kriteriene blir oppfylt.

– Det er en økende etterspørsel etter sporbarhet fra kunder og forbrukere. Uavhengig sertifisering etter robuste standarder hjelper selskaper med å bygge nødvendig tillit til produktegenskaper og produsentens løfter, sier Luca Crisciotti, administrerende direktør i DNV GL-Business Assurance.

Fôr
•    Fôres med alternative råvarer (mikroalger, insektmel og camelinaolje) 
•    Null bruk av lakseolje 
•    Null bruk av ethoxyquin
•    Null bruk av blodmel fra landdyr 
•    Full sporbarhet av fôringredienser
 
Havbruk
•    Alle lokaliteter er sertifisert ASC, GlobalGAP eller begge deler
•    Full sporbarhet via Fishtrack 
•    Null bruk av antibiotika 
•    Null bruk av kitinhemmere
•    Nullrømming
 
Industry
•    Sertifisert matsikkerhet med GFSI Food safety certification
•    Omega-3: nivå over 2.9 g/100 g
•    EPA/DHA: nivå over 1 g/100 g
•    Omega-6/Omega-3: ratio under 1
•    PCB & PCB-lignende dioksiner: nivå under 0.5 ng/kg 

Hvis bare ett av disse kriteriene ikke er oppfylt, kan ikke laksen selges med sertifikatet «STP 86 Salmo Salar».

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler