Leinebø og Uran sammen om ny autolinebåt

Publisert: 23.08.2013 kl. 09.19 | Oppdatert: 18.10.2016 kl. 07.36
ST-156L
ST-156L


Det satses for fremtiden når Norges mest moderne kombinasjonsfartøy for autoline og garn nå bygges og står klart til levering våren 2015.

Det er de veletablerte fiskeriselskapene Langøy Kyst og Havfiske AS, med linebåten Urvaag fra Averøy, og Leinebris AS, med linebåten Leinebris fra Herøy, som har gått sammen for å møte fremtiden.

– Vi er stolte over å være linefiskere og ønsker å være en av spydspissene i fremtidens fiskeri-Norge, forteller rederne Åge Uran og Paul Harald Leinebø.

De to selskapene har utviklet et godt samarbeid gjennom de siste årene. Og med en heving av kvotetaket i havfiskeflåten fra 3 til 5 var det klart for de to rederne at en sammenslåing og kontrahering av nybygg var veien å gå for å være i fremste rekke i fiskeriet.

– Sammen står vi sterkere enn noen gang for å drive med det vi kan best; linefanget kvalitetsfisk fra Norge.

Det er inngått byggekontrakt med Tersan Shipyard i Tyrkia. Båten er utviklet av Skipsteknisk AS i nært samarbeid med rederiene, og er av et nyutviklet ST-156L design.

– Vi har lagt ned mye arbeid i å spesialutforme fartøyet til å møte fremtidens behov, og er storfornøyde med resultatet, sier et enstemt rederpar.

Det moderne fartøyet vil få et nytt dieselelektrisk fremdriftssystem bestående av en nedsenkbar azimuth propell framme og en frekvensstyrt fremdriftsmotor tilknyttet gir/hovedpropell i hekk.

Videre vil fartøyet få en helt nyutviklet dragebrønnsløsning som vil være spesielt tilpasset haling av drivgarn og line.

– Ingen har halt garnet gjennom dragebrønnen før, så også her vil vi være helt i front. Dette vil gjøre oss mer effektive, sier rederne.

Med henblikk på økt sikkerhet for mannskap og sikring av fangst om bord, så vil den nye dragebrønnsløsningen være et stort steg i videreutviklingen av en sikrere havfiskeflåte, med en grønn miljøprofil. Lavt energiforbruk som imøtekommer de strengeste utslippskrav har helt klart vært et av hovedfokusområdene.

Båten er utformet etter strenge helse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetskrav for mannskap. Høy komfortklasse i lugarer og annen innredning, skal sørge for økt trivsel om bord.

– Når vi topper det hele med en «Sky lounge» på toppen av styrhuset med 360 graders utsikt, så kan vi ikke si annet enn at vi er storfornøyde, smiler de stolte rederne.

Fabrikken om bord vil i alle ledd bli designet med fokus på kvalitet, gjennom økt skånsomhet ved handtering og foredling av fangst om bord, av sprell levende linefisk. I tillegg til ren h/g-produksjon åpnes det også for produksjon av ferdigprodukt gjennom disponibelt areal.

– Vi bygger for fremtiden, og da må man kunne være tilpasningsdyktig og til en hver tid følge utviklingen i markedet, sier Uran og Leinebø.

Det er utviklet en ny skrogform hvor minimal skrogmotstand er nøye balansert opp mot plassbehov og sjøegenskaper. Båten får en lengde på 58 meter, en bredde på 13,40 meter og vil ha en innredning for 24 personer. Nybygget blir finansiert av SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nordvest og Innovasjon Norge. Levering vil skje på vårparten 2015.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler