Loser Goliat-riggen på plass

Publisert: 17.04.2015 kl. 12.20 | Oppdatert: 16.10.2016 kl. 12.22
Losene ved Hammerfest losstasjon har tatt bilder av oppdraget de jobber med utenfor Hammerfest i dag.
Losene ved Hammerfest losstasjon har tatt bilder av oppdraget de jobber med utenfor Hammerfest i dag.


I dag er to loser ved Hammerfest losstasjon med på et helt spesielt losoppdrag. Forflytningen og operasjonene de skal bistå, markerer starten på et nytt kapittel i oljehistorien i nord.

Det må kunnskap og konsentrasjon til når store installasjoner skal flyttes i sjø. Som oftest er det skip som skal loses, men denne gangen er skipet lasta med en hel oljerigg, skriver Kystverket i en melding.

– Det er ikke den største installasjonen målt i tonn, men omfangsrik er den, sier losoldermann for Trom, Finnmark og Svalbard, Roy Arne Rotnes.

Riggen det her er snakk om er flytende petroleumsinstallasjon som måler 107 meter i bredde og 160 meter fra bunn til topp.  Den ble bygd i Sør-Korea, og fraktet til Norge med tungløftfatøyet Dockwise  – verdens største i sitt slag.

Goliat-riggens ankomst er historisk, siden det er aller første installasjon som nå klargjøres for Goliat-feltet. Fredag nærmer den seg Hammerfest, etter 60 dagers sjøreise. Kystverkets loser Holger Pettersen og kollega Frode Arnesen vil bli fraktet med helikopter og heist ned på Goliat-riggen utenfor Hammerfest. De må så klatre i utvendige trapper de 30 meterne ned til broa på riggen.  

De to losene vil lose Dockwise Vanguard fra losbordingsfeltet ved Fruholmen de 30 nautiske milene til bestemmelsesstedet.

– Selve innseilingen ser vi ikke på som veldig spesiell. Vi loser daglig samme farvann med like store LNG-fartøy, dog med mindre spektakulær last, kommenterer losene.

– Men begivenheten er jo spesiell. Og operasjonene som skal foregå etter ankomst likeså.

Losene skal sørge for at DWV blir ankret opp på «Daumannsgrunnen», like utenfor Hammerfest by. Så starter en møysommelig prosess med å fjerne koblingene mellom tungløftsfartøyet og riggen. Deretter blir DWV senket ned, slik at oljeriggen flyter av (en såkalt «float-off»-operasjon). Fire taubåter vil i forkant av dette bli koblet på. Operasjonen vil ta 2- 3 dager. Losene er med også her. Etter det bistår losene når den flytende riggen skal så taues til Ersvika og ankres opp der.

– Det kreves godt samarbeid mellom kaptein, los og taubåter når så store innretninger skal flyttes på, sier losene. Men vi har hatt gode møter med de involverte i forkant, og er godt forberedt.

Den flytende riggen blir liggende ved Hammerfest til utrustning i en måned, før videre transport ut til Goliat-feltet. Operatørselskapets mål er å ha riggen i operativ drift til sommeren.   

Går alt etter planen kan du ifølge se en fjernsynsreportasje om losooppdraget på NRK ettermiddag/ fredag kveld melder Kystverket.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler