Lyse fremtidsutsikter

Publisert: 06.11.2018 kl. 13.41
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under åpningen av Verftskonferansen. Foto: Kurt W. Vadset
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under åpningen av Verftskonferansen. Foto: Kurt W. Vadset

Norske utstyrsleverandører hadde en omsetning på totalt 59 milliarder i 2017. Enda bedre tider er i emning, i følge senioranalytiker Anders Helseth.

Omsetningen av skipsutstyr er redusert sammenlignet med "gullårene" til olje og gass, men i 2018 kommer den til å gå opp. 
- De fleste forventer å øke omsetningen i år. I 2019 forventes en enda større økning, for mange en dobling, i omsetningen totalt. Sysselsettingen henger noe etter, men forventes også å øke i 2019, sa Senior Analyst i Menon Business Ecomonics, Anders Helseth.

Menon har foretatt sin årlige undersøkelse blant norske utstyrsleverandører for den maritime næringen. Med tanke på umiddelbare fremtidsutsikter, ser det bra ut.

- Lønnsomheten har vært svært lav de siste årene. Men det har tatt seg opp. Vi forventer en bedring i 2018, og en sterk bedring i 2019. De lukrative leveransene til olje/gass har falt bort, men andre segmenter har kommet sterkt. Særlig ekspedisjonscruise er blitt viktig for norske leverandører. Der forventes det videre sterk vekst. Det er også en lovende, men noe mer usikker, fremtid for leveranser til fiskeri og akvakultur, fortalte Helseth.

Investeringer i olje og gass har nådd bunnen, og nybyggaktiviteten her vil være lav i mange år fremover. Men ifølge Helseth kommer det til å ta seg opp her også. Blant annet må eksisterende skip oppdateres, noe som er positivt for norske leverandører. 

Norske utstyrsleverandører er også godt posisjonert i nye markeder og megatrender, som miljøløsninger og digitalisering.

- Oppsummert kan vi si at det er økt aktivitet i 2018, og dette vil fortsette sterkt i 2019. Leveranser til cruise vil være viktig. Innen offshore er bunnen nådd, og segmentet forventes å øke noe fremover, avsluttet Helseth.

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler