Må styrke tilsyn med arbeids- og levevilkår

Publisert: 14.04.2023 kl. 13.27
Riksrevisjonen har nylig publisert en rapport etter å ha gjennomført en undersøkelse av Sjøfartsdirektoratet. Foto: commons.wikimedia.org
Riksrevisjonen har nylig publisert en rapport etter å ha gjennomført en undersøkelse av Sjøfartsdirektoratet. Foto: commons.wikimedia.org
Antall ulykker til sjøs har økt. Menneskelige faktorer blir rapportert som direkte årsak til mange av ulykkene med næringsfartøy. Riksrevisjonen har nylig publisert en rapport etter å ha gjennomført en undersøkelse av Sjøfartsdirektoratet, der det blant annet pekes på at direktoratets tilsyn ikke er godt nok tilpasset for å avdekke dårlige arbeids- og levevilkår. 

Rapporten peker på forbedringer knyttet til den fysiske kontrollen om bord på skip. Riksrevisjonens tilsyn har som overordnet vurdering at situasjonen er «ikke tilfredsstillende» og peker på noe hovedpunkter:
  • Sjøfartsdirektoratets tilsynsvirksomhet er ikke tilstrekkelig tilpasset til å avdekke utfordringene med sjøfolks og fiskeres arbeids- og levevilkår.
  • Nærings- og fiskeridepartementet har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp forventningene som det har stilt til direktoratet om å fremme gode arbeids- og levevilkår for å forebygge ulykker til sjøs.

"EN GOD RAPPORT"
 Avdelingsdirektør Alf Tore Sørheim for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet mener det er en god rapport som er lagt frem.
– Dette er en nyttig gjennomgang av direktoratets tilsynsarbeid. Vi skal nå starte arbeidet med å gå gjennom funnene. Innholdet og forbedringspunktene vil bli fulgt opp grundig, sier Sørheim.

Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn. Foto: Sjøfartsdirektoratet 
I rapporten trekkes det blant annet frem at selv om sjøfolk og fiskere opplever arbeidshverdagen som trygg, oppgir flere at for lite hvile, bemanning og arbeidspress påvirker sikkerheten negativt.

ET VIKTIG MOMENT 
– Det er helt klart et viktig moment for sikkerheten at det er gode arbeids- og levevilkår om bord. Nå har direktoratet over noen år arbeidet med en mer risikobasert prioritering av arbeidet. Det er positivt at Riksrevisjonen trekker frem viktigheten av uanmeldte tilsyn, selv om de også påpeker at det er noe direktoratet bør gjøre mer av. Dette er helt klart noe vi må se på når vi prioriterer våre ressurser, sier Sørheim.

Samtidig påpeker Riksrevisjonen at direktoratet har et stort og omfattende tilsynsoppdrag. De gir også støtte til å fokusere mer på de fartøyene som blir identifisert med høyere risiko.
– Vi tar også med oss innspillet om å lære av andre tilsynsorgan når vi nå skal følge opp funnene i rapporten fra Riksrevisjonen, sier Sørheim.

Nå skal direktoratet gå grundig gjennom rapporten, men ser allerede nå at en del av forbedringspunktene som direktoratet allerede jobber med er fanget opp av Riksrevisjonens rapport.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler