Maritim kunnskapssatsing på Runde får innovasjonsstøtte

Publisert: 31.10.2023 kl. 08.20
Runde Miljøsenter satser på maritim forskningsformidling. Foto: Ovidie Mari Lynge
Runde Miljøsenter satser på maritim forskningsformidling. Foto: Ovidie Mari Lynge
De vil bruke designmetodikk for å hjelpe maritim sektor med overgangen til den sirkulære økonomien. Nå får Runde Miljøsenter 400.000 kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA. 

– Den beste nyskapingen skjer sammen med brukerne. Det er derfor DOGA støtter innovasjonsprosjekter basert på brukerstudier og designmetodikk. Slik får vi bedre, mer bærekraftige og mer lønnsomme produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i den omstillingen av norsk næringsliv som vi er midt oppe i, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). 
  
ETT AV 20
Prosjektet til Runde Miljøsenter er ett av i alt 20 innovasjonsprosjekter som deler på til sammen 10 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA) gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Støtten går til virksomheter slik at de kan involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Når designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter eller tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov. 
  
– I stedet for å lage noe de tror markedet vil ha, skal Runde Miljøsenter bruke designdrevet innovasjon for å få reell innsikt i behovene til kunder og brukere. Dette gir mer treffsikker nyskaping og øker sjansen for at dette blir en vellykket satsing, sier Anne Elisabeth Bull. Hun er leder for designdrevet innovasjon i DOGA. 
  
VIL BINDE SAMMEN NÆRING OG FORSKNING 
Når skal den sirkulære økonomien skylle inn over marin sektor i Norge? Som internasjonal, kystbasert forskningsstasjon ønsker Runde Miljøsenter å få økosystemtenkning inn i næringen. 
  
Målet er å styrke rollen til Runde Miljøsenter som bindeledd mellom marin næring og forskningsmiljøene. Med hjelp fra Brand Valley vil de derfor lage konsepter for tjenester og aktiviteter som styrker miljøsenterets posisjon som kunnskapsleverandør. 
  
Designerne skal samle inn data, analysere og sammenstille funn basert på intervjuer, observasjoner, workshoper og et storstilt samskapingsseminar. Prosjektet vil munne ut i ideer og forslag til tiltak som Runde Miljøsenter kan ta videre. 
  
Juryen mener prosjektet har potensial til å samle og styrke en bærekraftspresset næring. 
  
«Ved å styrke dialogen mellom industri og forskning gjennom designdrevne løsninger, ønsker Runde Miljøsenter å bli en viktig aktør for bærekraftig marin forvaltning. Deres bruk av designkompetanse, spesielt med en brukerorientert og systemisk tilnærming, vil være avgjørende for å forme og gjennomføre innovative løsninger,» står det i juryuttalelsen. 
  
Prosjektet får 400.000 kroner i DIP-midler fra DOGA. 
  
REGJERINGEN TROR PÅ DIP 
I sitt forslag til statsbudsjett for 2024 ber regjeringen DOGA om å fortsette å styrke og utvikle DIP. Regjeringen sier at prosjektene som mottar støtte skal bidra til å oppnå omstillingsmålet for 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. 
  
Dette er 14. gang DOGA deler ut slike nyskapingsmidler. Til sammen søkte 112 virksomheter om totalt 63 millioner kroner til innovasjonsprosjektene sine. 
  
– I år har interessen for DIP vært ekstra stor. Og kvaliteten på prosjektene imponerende høy. Over halvparten av søkerne holdt et nivå der de kvalifiserte til støtte. Juryen fikk en tøff jobb med å velge blant såpass mange gode søknader, sier Bull. 
  
De 20 prosjektene som kom seg gjennom juryens trange nåløye, strekker seg over en rekke bransjer, temaer og landsdeler. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere: 
  
– Bærekraft en avgjørende faktor i alle prosjektene som mottar støtte. I år ser vi at miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft ligger i hjertet av alle prosjektene, sier Anne Elisabeth Bull. 
 
Designdrevet innovasjonsprogram:
  • Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter. 
  • DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer. 
  • Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper. 
  • Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 107,5 millioner kroner til totalt 263 prosjekter. 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler