Maritimt toppmøte i Haugesund

Publisert: 19.12.2013 kl. 10.37 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Næringsminister Monica Mæland
Næringsminister Monica Mæland


Årets Haugesundkonferanse lanserer seg som et «maritimt toppmøte» og legger frem et program der både den nye næringsministeren og den nye samferdselsministeren og statssekretæren i olje- og energidepartementet stiller for å møte den maritime næringen.

Omkring 300 representanter fra hele den maritime næringen er ventet til konferansen 4. og 5. februar. Og det blir første anledning for næringsminister Monica Mæland (H) til å komme med sitt budskap til næringen.

Dette er imøtesett med en viss spenning, ettersom regjeringspartiet Høyre foran høstens stortingsvalg lanserte oppskriften for en offensiv satsing på norsk skipsfart. Men det er fortsatt uklart hvordan denne politikken vil påvirke framtidige jobbmuligheter for norske sjøfolk.

Men konferansedeltakerne kan glede seg over den formidable veksten som norsk skipsfart, til tross for finanskrisen, har vært gjennom de siste årene. Erik Jacobsen fra analysebyrået Menon skal under Haugesundkonferansen presentere ferske tall om næringens verdi og betydning.

En tilsvarende rapport fra i fjor viste at den maritime næringen i 2011 hadde en samlet verdiskapning på 150 millioner kroner og sysselsatte mer enn 100 000 personer. Verdiskapningen har aldri vært høyere og den internasjonale posisjonen til norsk maritim industri har aldri vært sterkere, het det i sammendraget fra den forrige rapporten fra Menon.

Til konferansen i Haugesund kommer også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).  Han skal beskrive hvordan regjeringen vil utnytte sjøen bedre som transportåre. Mange lurer nå på om den nye regjeringen makter å realisere de ofte uttalte politiske målsettinger om at langt mer godstransport må flyttes fra bil og veg til skip og sjø.

Fagmannen Gunnar Lindberg fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) skal etter statsrådens foredrag i Haugesund svare på spørsmålet om overføring av gods fra land til sjø er et håpløst prosjekt?

De siste åtte fabrikasjonskontraktene på norsk sokkel har gått til utenlandske verft. – Hvilken plass har norsk leverandørindustri i regjeringens framtidige energi- og industripolitikk? Dette skal statssekretæren i Olje og energidepartementet, Kåre Fostervold (FrP) svare på.

Til å belyse dette viktige industripolitiske tema kommer flere sentrale personer fra industrien. Steinar Røgenes fra Kværner skal snakke om hvorfor oljeselskapene bør velge norske offshore verft. Frank Wilhelm Arnesen skal svare på hvorfor Statoil velger som de gjør, mens den utflyttede haugesunder og «trollmann» innen oljeleting, Hans-Christian Rønnevik fra oljeselskapet Lundin skal snakke om nye aktører som skaper nye løsninger.

Norske rederier bygger også de fleste av sine skip i utlandet. Sjefen for Østensjø rederi, Johan Rokstad, skal derimot svare på hvorfor rederiet har valgt å bestille sitt nyeste skip ved et norsk verft.  Konsernsjef Ståle Rasmussen i Kleven-gruppen, som skal bygge det nye kostbare konstruksjonsskipet til Østensjø, skal i Haugesund forklare hvordan drive konkurransedyktig skipsbygging i høykostlandet Norge.

Professor og tidligere statsråd Victor Normann fra Norges Handelshøyskole skal oppsummere debatten.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler