– Meget viktig for vår posisjon som brønnbåtbygger

Publisert: 04.02.2020 kl. 09.18
Aas Mek. Verksted har i løpet av et par måneder inngått kontrakter med Sølvtrans på bygging av tre brønnbåter. De to første kontraktene ble signert rett før jul, og den siste i slutten av januar. 

De tre søsterskipene er av verftets eget design, og får byggenummer 208, 209 og 210. Å hale i land tre storavtaler i løpet av kort tid, er mildt sagt positivt for verftet.

– Vi fra verftets side ser på disse kontraktene med Sølvtrans AS som meget viktige for vår posisjon som ledende brønnbåtbygger, og vi er svært glade for å føre videre det lange samarbeid vi har hatt med Sølvtrans AS, uttaler Halvard Aas i en pressemelding.

– Båtene er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter m.m. Nybyggene er designet for å trykk-losse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken, forteller han om de tre brønnbåtene.

Skrogene blir bygget i utlandet, og nybyggene skal overleveres rederiet i løpet av 2022. Alle har en lastekapasitet på 3000 kubikkmeter, som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn levende fisk. 

Lengden på båtene blir 76,96 m, bredden 17,80 m og dybde i riss 5,90 m.

 

Kurt W. Vadset

redaksjon[a]maritimt.com

Relaterte artikler