Mer og grønnere maritim eksport

Publisert: 29.06.2022 kl. 12.35
Rapporten inneholder anbefaling til hvordan identifisere eksportmuligheter, forslag til satsingsområder og hvordan myndighetene kan bidra til å mer og grønnere maritim eksport. Foto: westcon .
Rapporten inneholder anbefaling til hvordan identifisere eksportmuligheter, forslag til satsingsområder og hvordan myndighetene kan bidra til å mer og grønnere maritim eksport. Foto: westcon .
I arbeidet med hvordan Norge kan oppnå 50 prosent vekst i eksporten frem til 2030, ønsket styret i det daværende Eksportstrategirådet å få anbefalinger fra den maritime industrien. Underveis har Eksportstrategirådet blitt Nasjonalt Eksportråd, og det er besluttet at norsk maritim industri skal være ett av de utvalgte områdene for satsingen Hele Norge eksporterer, og anbefalingene går nå inn i Nasjonalt Eksportråd arbeid med å løfte eksporten fra maritim eksport.

Maritim Bransjeforening i Norsk Industri fikk i oppdrag å sette sammen en arbeidsgruppe som representerte bransjen, og svare på følgende fra maritim næring sitt ståsted:

Hva skal til for at:  
  • Det norske landslaget skal selge mer i utlandet?
  • Vi skal øke eksporten fra maritim industri med 50 prosent?
  • Våre konkurransefortrinn kan bidra til mer og grønnere maritim eksport?

Mandatet til arbeidsgruppen var følgende:
  • Gi beslutningsgrunnlag til Eksportrådet om maritim industri er neste satsningsområde etter havvind.
  • Gi et bredt tilfang av forslag med god forankring i bransjen, slik at Eksportrådet kan formulere en strategisk satsing
  • Samle kunnskap og være både realistiske og visjonære
  • Anbefale konkrete prosjekter og tiltak

KLARE ANBEFALINGER
Arbeidet har munnet ut i rapporten "Mer og grønnere maritim eksport" som er overlevert til Nasjonalt Eksportråd og legges nå ut i sin helhet. Rapporten inneholder anbefaling til hvordan identifisere eksportmuligheter, forslag til satsingsområder og hvordan myndighetene kan bidra til å mer og grønnere maritim eksport.

– Arbeidet med anbefalingene til Nasjonalt Eksportråd har vært gjort i en bredt sammensatt arbeidsgruppe fra næringene, Fellesforbundet og virkemiddelapparatet som har mottatt mange gode innspill som tilsammen har dannet grunnlag for gode diskusjoner om vårt felles mål om å øke eksporten. Jeg tror arbeidet og anbefalingen vår vil være av interesse for mange i bransjen, og jeg er derfor glad for at vi i dag kan publisere dette, sier Stål Heggelund, bransjesjef for Maritim bransjeforening i Norsk Industri.   

ØNSKER Å GÅ BREDT UT 
I etterkant av overlevering av rapporten har Norsk Industri har blitt forespurt av Nasjonalt Eksportråd om å jobbe videre med konkretisering av tiltak for å øke eksporten fra maritim industri og presentere anbefalingen til Nasjonalt Eksportråd i slutten av september 2022. I den anledning vil det bli satt ned en arbeidsgruppe som vil jobbe med dette på sensommeren/tidlig høst 2022. Norsk Industri ønsker å gå bredt ut for å få innspill. Det planlegges for innspillmøter og spørreundersøkelser som vil danne grunnlag for anbefalingene i rapporten til Norsk Eksportråd.  

– Jeg er glad for at vi får muligheten til å fortsette arbeidet med å løfte norsk maritim industri. Nå trenger vi mange konkrete innspill til hvordan vi kan nå målet. Vi ønsker derfor å invitere hele maritim bransje til å komme med innspill til arbeidsgruppen. Vi kommer til å sende ut invitasjoner til å komme med innspill, spørreundersøkelser og invitere til workshop i Oslo rett over sommeren. Jeg håper flest mulig i bransjen vil benytte seg av muligheten til dele av sin kunnskap og bidra til at vi kan komme med rette anbefalingen for hvordan Norge skal løfte vår maritime eksport, sier Heggelund.  

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler