Mer til ungdomsfiskeprosjekter

Publisert: 05.05.2023 kl. 10.27
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Regjeringen deler nå ut 3 millioner kroner til kommunale prosjekter som legger til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år kan høste erfaringer fra fiskeryrket. Departementet har mottatt 20 gode søknader og alle har fått tilsagn om delvis støtte. I tillegg til støtteordningen for kommunale ungdomsfiskeprosjekter videreføres også den ordinære ungdomsfiskeordningen i 2023.

Opprinnelig var det bevilget 2 millioner kroner til tilskuddsordningen i 2023. Midlene ble lyst ut i januar og 20 kommuner har sendt inn søknad innen fristen 28. februar. Alle kommunene med unntak av en, har søkt om den maksimale summen på 200.000 kroner, ifølge en pressemelding fra nærings- og fiskeridepartementet.

Samtlige kommuner oppfyller kriteriene i tilskuddsregelverket for å kunne få tilsagn på søknaden og det vil derfor være riktig å gi alle kommunene delvis tilsagn.

– Det er gledelig at så mange kommuner ønsker å legge til rette for å gi ungdom sommerjobb som fisker. For at alle kommunene skal ha mulighet til å gjennomføre prosjektene er det viktig at tilskuddet ikke reduseres for mye. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2023, som fremmes 11. mai, legges det derfor opp til å fremme forslag til Stortinget om å øke bevilgningen med en million kroner. Dette vil gi rom for at alle kommunene kan få tildelt 150 000 kroner hver, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

OPPTIL 288 UNGDOMMER
Seks av de tjue kommunene som har søkt i 2023 har gjennomført prosjektet tidligere. I 2022 ble det gjennomført prosjekter i syv kommuner og 112 ungdommer deltok i ordningen. Dersom de kommunene som skal gjennomføre prosjekter i år får nok interesserte ungdommer planlegges det i år for sommerjobb for opptil 288 ungdommer.

- Det er viktig for rekrutteringen til fiskerinæringen at flere unge jenter og gutter får prøvd seg på havet. Gjennom disse kommunale prosjektene får ungdom som ikke har kontakter i næringa mulighet til å prøve seg som fiskere, sier fiskeri- og havministeren.

LIK MULIGHET  
Prosjektene det søkes støtte til går i hovedsak ut på at kommunene leier båt med fiskeskipper som veileder. Kommunene gjennomfører en åpen utlysning av ordningen slik at mange ungdommer kan delta i løpet av sommerferien. Det er viktig at kommunene kan dokumentere et godt faglig opplegg for ungdommene, i flere av kommunene gjennomføres prosjektene i samarbeid med næringen og organisasjoner.

Samtlige kommuner understreker hvor viktig fiskerinæringen er for lokalsamfunnet, og de ser ikke kun på disse prosjektene som rekrutteringstiltak eller en mulighet til å gi sommerjobb til noen få. De fleste kommunene forteller at fiskeri er en del av kulturarven til lokalsamfunnet og de ønsker at alle skal ha lik mulighet til å skaffe seg erfaringer fra yrket.
Kommune    Søknadssum    Hvor mange ungdommer kan få sommerjobb som fisker
 • Nordkapp    200 000    20 ungdommer
 • Båtsfjord     200 000    40 ungdommer
 • Gamvik        200 000    25 - 40 ungdommer
 • Berlevåg      200 000    24 ungdommer
 • Måsøy          200 000    12 Ungdommer
 • Tromsø        180 000    9 ungdommer
 • Andøy          200 000    10 ungdommer
 • Lurøy           200 000    10 ungdommer
 • Flakstad      200 000    7 - 10 ungdommer
 • Værøy          200 000    10 - 15 ungdommer
 • Røst             200 000    4 - 10 ungdommer
 • Dønna          200 000    18 ungdommer
 • Herøy           200 000    18 ungdommer
 • Frøya            200 000    15 ungdommer
 • Hitra             200 000    15 ungdommer
 • Averøy           200 000    3- 10 ungdommer
 • Smøla            200 000   3 - 6 ungdommer
 • Hustadvika    200 000    6 - 12 ungdommer
 • Kristiansund  200 000    3 - 6 ungdommer
 • Aure               200 000    3 - 6 ungdommer
 •                     3 980 000    237-288 ungdommer

VIDEREFØRER  
I tillegg til støtteordningen for kommunale ungdomsfiskeprosjekter videreføres også den ordinære ungdomsfiskeordning i 2023. Denne ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner. Ungdomsfiskeordningen gjelder i utgangspunktet i perioden fra og med 12. juni til og med 18. august, men for fiske etter leppefisk, rognkjeks og kongekrabbe gjelder det egne regler.

– Med ungdomsfiskeordning, kommunale ungdomsfiskeprosjekter i tillegg til tildeling av skolekvoter, lærlingekvoteordning, ungdomstillegg og rekrutteringskvotebonus ønsker vi å bidra til at flere både jenter og gutter velger fiskeryrket, sier Skjæran.
 
Mer omungdomsfiskeordningen
 • Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner.
 • Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 13. juni og til og med 19. august 2022, og omfatter alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten. For rognkjeks starter fisket allerede 1. mai.
 • Ordningen er underlagt de samme redskapsbegrensningene som fritidsfisket.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler