Metizoft leverer ESG-tjenester til Volt Service

Publisert: 07.07.2023 kl. 09.14
En av de spesialbygde Volt-bløggefartøyene for akvakulturnæringen, Foto: Volt Service.
En av de spesialbygde Volt-bløggefartøyene for akvakulturnæringen, Foto: Volt Service.
Volt Service, rederiet bak de spesialbygde Volt-bløggefartøyene for akvakulturnæringen, inngår samarbeid med Metizoft for rapportering på miljø-, sosiale-, og forretningsetiske forhold.

Bærekraft står høyt på agendaen hos både Volt Service, og eier Remøy Management. I tillegg til egne ambisiøse mål for miljø og bærekraft, må de også forholde seg til stadig økende krav om lovpålagt rapportering.
– Vi har alle en felles forpliktelse for en planet i balanse og at den blir minst mulig påvirket av våre aktiviteter, sier Even T. Remøy, CEO i Remøy Management og Volt Service. - Dette er et ansvar vi tar på alvor, og med Metizoft sitt ESG-verktøy kan vi følge tett med på hvordan vi ligger an i forhold til våre mål.

ESG OG ÅPENHETSLOVEN
ESG er en engelsk forkortelse for Environmental, Social and Governance, som oversettes til miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold. Det er altså ikke bare miljøpåvirkning bedriftene etter hvert må rapportere på, men for eksempel også hvordan arbeidernes rettigheter er ivaretatt hos underleverandører og partnere.

I fjor kom også den norske Åpenhetsloven, som krever at bedrifter allerede nå skal ha oversikt over arbeidsforhold gjennom hele sin verdikjede. Loven skal sikre åpenhet rundt kritikkverdige forhold, og der slike blir avdekket må bedriften redegjøre for hvordan dette skal bli fulgt opp og håndtert. Innen utgangen av juni i år, skal bedrifter kunne rapportere om alle sine leverandører og partneres aktiviteter.

– Det er en omfattende og ressurskrevende prosess å få klar all dokumentasjon som skal kunne legges frem, sier Øyvind Sundgot, CMO i Metizoft. - Selv om loven rettes mot større bedrifter, vil disse igjen måtte stille krav til mye ekstra informasjon fra sine leverandører som ofte er mindre virksomheter. I tillegg til selve ESG-verktøyet, bistår vi våre kunder med å samle nødvendig informasjon.

SPESIALDESIGNET TEKNOLOGI
Metizoft har utviklet et softwareverktøy og tjenester som er designet spesielt for å møte kravene i både Åpenhetsloven og andre ESG-regelverk. Metizoft ESG gjør at bedrifter enkelt kan måle, rapportere på og dermed forbedre sitt bærekraftsarbeid.

Ved hjelp av en kombinasjon av automatisering, integrasjon med bedriftens systemer og innføring av øvrige data, får bedrifter tilgang til oppdatert informasjon om hvordan de ligger an til enhver tid.
– Verktøyet er spesielt utviklet for bedrifter i den maritime industrien og de regelverk disse må forholde seg til, forklarer Sundgot. Vi kan tilby løsninger som tar for seg kun kravene i Åpenhetsloven, eller en helhetlig bærekraftsrapportering.

 STADIG NYE OG STØRRE STEG 
Volt Service har hovedkontor i Fosnavåg, og er et rederi med en moderne og effektiv flåte bløggebåter med spesielt fokus på fiskevelferd og -kvalitet.

– Med våre båter tar vi stadig nye og større steg mot lavere klima-avtrykk fra laksefrakten, sier Even T. Remøy. Vi jobber for kontinuerlig forbedring av begge rederienes miljøprestasjoner, og bærekraftsrapportering er et viktig styringsverktøy for å se hvilke konkrete tiltak vi skal sette i verk.

 Remøy Management fra Fosnavåg eier Volt Service og drifter skip nasjonalt og internasjonalt og på mange forskjellige områder. De har forankret i sin strategi at det skal legges til rette for FNs mål for bærekraftig utvikling i deres daglige drift.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler