Miljøpris til Havyard og Fafnir

Publisert: 19.02.2015 kl. 11.08 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
OSJ's miljøpris
OSJ's miljøpris


Havyard Group og Fafnir Offshore mottok i går «The Environmental Award» på den årlige Offshore Support Journal konferansen i London. Prisen ble tildelt for nybygg 126, et Havyard 833 WE ICE plattform forsyningsskip med hybrid batteridrift, som er under bygging ved Havyard for Fafnir. Fartøyet skal leveres i juli i år.

Havyard bruker store ressurser til forskning og utvikling for å ta fram skipsdesign som er sikre, kostnadseffektive og miljøvennlige. Det har gitt resultater i form av ordre både til offshoreindustrien og industrien for fornybar energi. I forrige uke leverte Havyard det første av tre serviceskip for vindmølleparker til rederiet Esvagt, et marked med stort potensiale også framover. Bygg 126, som er et plattform forsyningsskip av typen Havyard 833 WE ICE er også et resultat av Havyards sterke fokus på driftsøkonomi og miljø. Designsjef ved Havyard Design & Solutions, Arve Helsem Leine sier det er lønnsomt å investere i FOU på miljøvennlige produkter.

– Skal en ha en bærekraftig utvikling må en tenke miljø, sier designsjef Leine. – Dette har både vi og kundene våre fokus på og det gir oss muligheter både innenfor tradisjonelle segmenter som offshore og nye som vindkraftproduksjon til havs. Når vi kan levere miljøvennlige skip som skal drive service til vindkraftproduksjon har vi faktisk en dobbel miljøgevinst, smiler Leine.

– Offshore industrien har også hatt et sterkt miljøfokus over lang tid og det er en pådriver for at vi må fortsette å utvikle miljøvennlige løsninger. Havyard 833 WE ICE designet som vi skal levere til Fafnir er et utmerket eksempel på dette.

Islendingen Steingrímur Erlingson, som er gründer, eier og sjef i Fafnir Offshore, har alltid vært en opportunist. Han har bakgrunn som fiskebåtreder og har blant annet drevet rederi i Canada. Etter å ha solgt seg ut av fiskerivirksomheten så han etter nye investeringsmuligheter og øynene falt da blant annet på offshore oljevirksomhet. Bygg 126 er den andre offshore båten han har bestilt hos Havyard. Erlingsson og Fafnir var også de første som bestilte det nye WE designet til Havyard. «Polarsyssel», et Havyard 832 L WE design ble utviklet for Fafnir og levert fra Havyards verft i Leirvik i Sogn i september i fjor. «Polarsyssel» er designet for å operere for Sysselmannen på Svalbard i 6 måneder av året og går som plattform forsyningsskip resten av tiden. Steingrimur er også en pioner innen fornybar energi og eier to av fire vindmøller som er installert på Island.

– Når man er fisker og oppvokst på Island har man lært seg at hardt arbeid og tilpasningsdyktighet er viktige suksessfaktorer, sier Erlingsson. Fiskeri er hardt og fisken er ikke alltid like lett å fange, så den som har erfaring og mot til å gjøre utradisjonelle valg har ofte suksess med å få fisken i land. Det gjelder å se mulighetene og utnytte dem.

Norwegian Electric Systems har utviklet og leverer et QUEST 2 (Quadro Energy Storage Technology) batterisystem til skipet som blir det første med dette systemet. Batteripakken forsyner hovedtavlene med strøm via en AC/DC omformer.

– Med vårt QUEST ystem på skipet vil man redusere utslipp og spare brennstoff og penger, sier Jan Berg som er ansvarlig for forretningsutvikling i Norwegian Electric Systems. – Vi startet utviklingen av QUEST 1 og QUEST 2 for tre år siden. Våre grundige analyser av skipets operasjonsprofiler viser nå at vi vil få enda større besparelser enn våre første beregninger. I transitt kan man oppnå 5 til 20 % reduksjon i brennstofforbruk, i havn 25 til 30 % reduksjon og i DP2 (Dynamisk Posisjonering) modus opp til 35 % reduksjon.

– Batteriteknologien er i rivende utvikling og kapasitet og effekt i forhold til volum og vekt blir stadig bedre. Dette viser at vi er på rett vei med våre hybride elektriske systemer. Norwegian Electric Systems er stolte over å være en nøkkelpartner for Fafnir Offshore i arbeidet med å ta fram dette miljøvennlige skipet til et marked hvor utslipp til miljøet er en utfordring, avslutter Jan Berg.

Havyard 833 WE ICE er 89,70 meter lang, 19,60 meter bred og får en fart på 15 knop. Dekkstørrelse: 1.000 m2, Mannskap: 25, Dødvekt: 4.250 tonn.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler