Milliardkontrakter til Farstad

Publisert: 29.10.2013 kl. 12.50 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Far Saga
Far Saga


IMR fartøyet Far Saga (2001, UT 745 L) er tildelt kontrakt med Petrobras for en periode på 6 år. Petrobras har anledning til å forlenge kontrakten med inntil 6 år. Kontrakten omfatter ROV støtteoperasjoner og andre subsea relaterte aktiviteter i Brasil. Far Saga vil forlate Nordsjøen i løpet av desember 2013, etter å ha blitt oppgradert med ny og større kran.

Videre har Petrobras forlenget kontrakten med AHTS Far Sea (1991, ME 303 II, 13 200 BHP) for ytterlige 4 år fra november 2013.

Kontraktene representerer en samlet verdi (eksklusiv opsjoner) på ca. 1,1 milliarder kroner.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler