Ministere fra alle verdensdeler diskuterer fiskerikriminalitet

Publisert: 23.03.2023 kl. 09.04
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim samler ministere fra alle verdensdeler til høynivåkonferansen Blue Justice 23. mars i København, hvor blant annet nye tilslutninger til en internasjonal ministererklæring mot fiskerikriminalitet står på dagsorden.

– Norge har stått i bresjen siden 2008 om å få en global erkjennelse av at det er organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien. Dette er kriminalitet som bidrar til fattigdom, utnyttelse av arbeidere og er et ran av fellesskapets ressurser. Det er avgjørende å sette inn tiltak for å bekjempe denne virksomheten. Det er derfor viktig at vi i dag ser at 51 land støtter opp om dette initiativet og flere vil slutte seg til i løpet av konferansen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Norge løftet denne problemstillingen i FNs Generalforsamling i 2008. I 2017 ble det vedtatt en nordisk ministererklæring mot fiskerik riminalitet i Nordisk ministerråd og i 2018 ble den internasjonale erklæringen mot fiskerikriminalitet – den såkalte Københavnerklæringen vedtatt av Norge og åtte andre land.

POLITISK RAMMEVERK 
– Københavnerklæringen er et politisk rammeverk for å styrke kampen mot fiskerikriminalitet. Blue Justice-initiativet bistår utviklingsland ved å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom politi, retts -og påtalemyndigheter og kontrolletater, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Det er forventet deltakelse fra totalt 58 land. 23 ministre vil være til stede i København, og 19 vil delta digitalt. På konferansens andre dag blir det arrangert en desk-top øvelse i bekjempelse av fiskerikriminalitet med bred deltakelse av en rekke etater fra utviklingsland i regi av FNs utviklingsprograms prosjekt i Blue Justice initiativet.

– Norge har en rekke kapasiteter og kompetanse som er helt essensielt i denne internasjonale satsningen. Vi arbeider nå med å gi tilgang til norske mikrosatellitter og sporing av fiskeriaktiviteter gjennom Blue Justice initiativet som vil hjelpe utviklingsland med å avdekke ulovlig fiske i egne farvann. Norsk romteknologi og kompetanse på digitalisering er verdensledende og vi ønsker å benytte oss av denne kompetansen i tiden fremover, sier Skjæran. 

Selv om Blue Justice initiativet er et norsk initiativ så har grupper av land tatt eget eierskap til initiativet. I Karibia har 13 land kollektivt blitt enige om etableringen av en regional Blue Justice hub som skal bistå regionen i å øke regionalt samarbeid mot fiskerikriminalitet. Blue Justice huben i Karibia vil bli lansert av Jamaica og en rekke andre land i Karibia under konferansen.

KØBENHAVNERKLÆRINGEN
Erklæringen ble vedtatt i UN City (FN-komplekset) i København i 2018 av Norge og åtte andre land. I dag har 51 land signert som er bortimot 1/3 av verdens kyststater. Erklæringen sier at verden må anerkjenne at det er organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien som omfatter både ulovlig fiske, økonomisk kriminalitet og menneskehandel.

Om Blue Justice
  • Norge lanserte «Blue Justice-initiativet» i 2019. Satsingen skal bistå land med å arbeide mot fiskerikriminalitet internasjonalt. 
  • Primært følges initiativet opp av FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC) og FNs arbeidstakerorganisasjon (ILO).
  • Samarbeidet skal gjøres gjennom et internasjonalt fartøyssporingssenter etablert i Vardø i 2021 og gjennom en digital plattform for sikker stat-til-stat samarbeid mot fiskerikriminalitet som er norskutviklet og administrert av FN gjennom UNDP. 
  • Blue Justice-initiativets sporingssenter er samlokalisert med den felles analyseenheten mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket ved Vardø trafikksentral.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler